Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Rhestr eiriau

Corpws o ryw 2.8 miliwn o eiriau allan o 54 llawysgrif yw Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425.

Gellir chwilio’r corpws gan ddefnyddio’r rhestr eiriau trwy ddewis dechreuadau geiriau. Gall hyn fod yn fwy hyblyg na’r moddion chwilio, yn arbennig wrth ystyried orgraff amrywiol y deunydd.

 

Gweld rhestr eiriau:
iaith:

Darganfod geiriau yn dechrau gyda:

A  B  C  Ch  D  Dd  ð  E  F  Ff  G  H  I  J  L  Ll  M  N  Ng  O  P  Ph  Q  R  Rh  S  T  Th  U  V  W  X  Y  Z         
ỻ… ỻa  ỻch  ỻe  ỻh  ỻi  ỻj  ỻl  ỻo  ỻth  ỻu  ỻv  ỻw  ỻẏ  ỻỽ 

Enghreifftiau o ‘ỻ’

Ceir 7 enghraifft o .

LlB Llsgr. Ychwanegol 14,912  
p.28v:15
LlGC Llsgr. Llanstephan 27 (Llyfr Coch Talgarth)  
p.26v:11
Rhydychen, Llsgr. Coleg yr Iesu 111 (Llyfr Coch Hergest)  
p.10v:39:45
p.193v:783:1
p.279r:1117:4
p.279r:1117:30
LlGC Llsgr. Peniarth 190  
p.168:14

Geiriau sy’n dechrau gyda ‘ỻ…’

Ceir enghraifft o eiriau’n dechrau gyda ỻ….

ỻa
ỻachar
ỻacheu
ỻad
ỻadaf
ỻadan
ỻadant
ỻadass
ỻadassant
ỻadassei
ỻadavd
ỻadawd
ỻadaỽd
ỻadd
ỻaddawd
ỻadedei
ỻadedic
ỻadedicyon
ỻadedigaeth
ỻadedigion
ỻadedigyon
ỻadei
ỻader
ỻadet
ỻadher
ỻadho
ỻadin
ỻadinwyr
ỻado
ỻadont
ỻadron
ỻadua
ỻaduaeu
ỻadut
ỻadwyt
ỻadydoed
ỻadyssant
ỻadyssaỽch
ỻadyssei
ỻadyssit
ỻadysssei
ỻadyssynt
ỻadỽn
ỻadỽyt
ỻaes
ỻaesar
ỻaesgenym
ỻaesgrys
ỻaesgyfneỽit
ỻaesgygỽyd
ỻaessu
ỻaestrist
ỻaeth
ỻaethaaỽd
ỻaetheion
ỻaethlestri
ỻaethuỽẏt
ỻafar
ỻafassant
ỻafneu
ỻafur
ỻafurus
ỻafurwyr
ỻafurya
ỻafuryav
ỻafuryaỽ
ỻafuryaỽd
ỻafuryei
ỻafuryus
ỻafuryỽn
ỻafyn
ỻaho
ỻall
ỻam
ỻamhysdaen
ỻamhystaen
ỻamhysten
ỻamhystennot
ỻamsachus
ỻamu
ỻamystaen
ỻamẏsten
ỻamystennot
ỻan
ỻanarthneu
ỻancole
ỻandaf
ỻandyfei
ỻanelyỽy
ỻanerch
ỻanerchaeron
ỻangadaỽc
ỻangonỽy
ỻann
ỻanndewi
ỻannerch
ỻannerchudwl
ỻanuaes
ỻanueir
ỻanv
ỻanwer
ỻanwn
ỻanyhadein
ỻanymdyfri
ỻanỽ
ỻanỽn
ỻanỽrst
ỻaower
ỻara
ỻarcan
ỻary
ỻaryeid
ỻas
ỻassar
ỻassowen
ỻassowot
ỻassywen
ỻassywot
ỻassỽen
ỻassỽot
ỻasỽr
ỻat
ỻath
ỻatheit
ỻather
ỻatheu
ỻatho
ỻathredic
ỻathredicfflam
ỻathrei
ỻathreit
ỻathru
ỻathrudaỽ
ỻathrudaỽd
ỻathrudyaỽ
ỻathrut
ỻathyr
ỻathyrgof
ỻathyrlun
ỻathyrwiỽ
ỻathyrwynnaf
ỻatrat
ỻatron
ỻauan
ỻauar
ỻauassei
ỻauassu
ỻaur
ỻauur
ỻauurus
ỻauurwyr
ỻauurya
ỻauuryaf
ỻauuryav
ỻauuryaỽ
ỻauuryaỽd
ỻauuryei
ỻauuryeist
ỻauuryeu
ỻauuryir
ỻauuryus
ỻauuryỽn
ỻauurỽr
ỻauvryaỽ
ỻauyn
ỻav
ỻavassei
ỻavn
ỻavr
ỻavur
ỻavuryaỽ
ỻavuryaỽd
ỻaw
ỻawaỽc
ỻawedraỽc
ỻawen
ỻawenach
ỻawenaf
ỻawenedigaetheu
ỻawenha
ỻawenhaa
ỻawenhaant
ỻawenhaaỽd
ỻawenhau
ỻawenheỽch
ỻawenyd
ỻawenyon
ỻawer
ỻawered
ỻawes
ỻawhir
ỻawin
ỻawir
ỻawn
ỻawna
ỻawr
ỻawredyn
ỻawrodet
ỻawuorwyn
ỻawuorynyon
ỻawwac
ỻawyr
ỻaỻ
ỻaỽ
ỻaỽagor
ỻaỽch
ỻaỽden
ỻaỽdẏr
ỻaỽdỽr
ỻaỽed
ỻaỽedraỽc
ỻaỽen
ỻaỽenach
ỻaỽenchwedyl
ỻaỽenhaa
ỻaỽenhaant
ỻaỽenhaei
ỻaỽenhaf
ỻaỽenhau
ỻaỽenydd
ỻaỽenyon
ỻaỽer
ỻaỽered
ỻaỽes
ỻaỽgadarn
ỻaỽgaeat
ỻaỽgar
ỻaỽgaỻaỽr
ỻaỽgyffes
ỻaỽgyteu
ỻaỽhir
ỻaỽin
ỻaỽir
ỻaỽn
ỻaỽna
ỻaỽnach
ỻaỽnrodet
ỻaỽnỻef
ỻaỽnỻoer
ỻaỽr
ỻaỽredyn
ỻaỽredynn
ỻaỽsegur
ỻaỽuorynyon
ỻaỽuorỽyn
ỻaỽuroded
ỻaỽvorynyon
ỻaỽvorỽyn
ỻaỽvỽr
ỻaỽvỽyaỻ
ỻaỽwac
ỻchlynwyr
ỻe
ỻeas
ỻeassei
ỻeassu
ỻeaỽs
ỻebydyaỽ
ỻebydywch
ỻecevron
ỻech
ỻechit
ỻechu
ỻechua
ỻechuaeu
ỻechv
ỻechwaeỽ
ỻed
ỻedan
ỻeddir
ỻedeis
ỻedeist
ỻederat
ỻedewigỽst
ỻedir
ỻedist
ỻedit
ỻedrad
ỻedradeid
ỻedradeu
ỻedrat
ỻedrateu
ỻedratta
ỻedy
ỻedych
ỻedyeith
ỻedyf
ỻedyfbroest
ỻedyfgein
ỻedyfyon
ỻedyn
ỻedynt
ỻedẏr
ỻedyrs
ỻedỽch
ỻeegẏon
ỻeenaỽc
ỻeennaỽc
ỻef
ỻefa
ỻefassant
ỻefaỽd
ỻefaỽr
ỻefei
ỻefein
ỻefesseist
ỻefessych
ỻefessynt
ỻeffrith
ỻefoed
ỻefrith
ỻefyỻ
ỻefỽch
ỻeg
ỻegat
ỻegeit
ỻegrys
ỻegyit
ỻehaa
ỻehaaỽd
ỻehau
ỻehawyt
ỻehaỽyt
ỻeheir
ỻei
ỻeiaf
ỻeiaff
ỻeian
ỻeidir
ỻeidryn
ỻeidy
ỻeidyat
ỻeidyr
ỻeiges
ỻeihaa
ỻeihaaỽd
ỻeihaer
ỻeihaf
ỻeihau
ỻeihawyt
ỻeilei
ỻeimaỽc
ỻeinỽ
ỻeis
ỻeisseu
ỻeissỽ
ỻeith
ỻeithaỽ
ỻeithic
ỻeithigeu
ỻeiỻ
ỻeiỻtu
ỻema
ỻemenic
ỻemennic
ỻemhidyd
ỻemynyd
ỻen
ỻeng
ỻenlliein
ỻenn
ỻennaỽc
ỻenneu
ỻennỽi
ỻenweist
ỻenwi
ỻenwir
ỻenỻeaỽc
ỻenỻiein
ỻenỽi
ỻenỽir
ỻeodron
ỻeoed
ỻeoger
ỻeon
ỻeopart
ỻer
ỻes
ỻesc
ỻesced
ỻescu
ỻesg
ỻesged
ỻesgennu
ỻesgu
ỻesgvys
ỻesgỽys
ỻessach
ỻessao
ỻesseu
ỻesteir
ỻesteiraỽ
ỻesteirei
ỻesteiryaf
ỻesteiryaỽ
ỻesteiryaỽd
ỻesteiryeist
ỻesteiryeu
ỻesteiryo
ỻesteiryt
ỻester
ỻestreit
ỻestri
ỻestyr
ỻet
ỻetavỽynaỽ
ỻetewigỽst
ỻetgaỽd
ỻethrynt
ỻethu
ỻethyr
ỻetieith
ỻetneis
ỻetneisrwyd
ỻetradeu
ỻetrat
ỻetratgyrch
ỻetratta
ỻetrith
ỻetrithaỽc
ỻetryt
ỻetta
ỻettaf
ỻettemmeu
ỻettrat
ỻettratta
ỻetty
ỻettya
ỻettyaf
ỻettyassant
ỻettyaỽ
ỻettyaỽd
ỻettyeis
ỻettyeist
ỻettyeu
ỻettyev
ỻettyir
ỻettyu
ỻettyut
ỻettyv
ỻettywreic
ỻettywyr
ỻettywyt
ỻettyỽn
ỻettyỽr
ỻetuarỽ
ỻetuegin
ỻetuet
ỻeturithaỽc
ỻeturyt
ỻetuyỽ
ỻetvryt
ỻetvyỽ
ỻetwac
ỻetwigỽst
ỻety
ỻetyaỽ
ỻetyaỽd
ỻetyeu
ỻetyev
ỻetynuyt
ỻetyv
ỻetywyr
ỻeu
ỻeuab
ỻeuat
ỻeuaỽc
ỻeucu
ỻeudat
ỻeuedic
ỻeuein
ỻeuelis
ỻeuelys
ỻeuen
ỻeuer
ỻeueryd
ỻeufer
ỻeufereu
ỻeuuer
ỻeuuereu
ỻeuuerhaa
ỻeuver
ỻev
ỻevrith
ỻew
ỻewas
ỻewat
ỻewedynyd
ỻewei
ỻeweid
ỻewelin
ỻewelyn
ỻewen
ỻewenid
ỻewenychu
ỻewenyd
ỻewes
ỻewi
ỻewic
ỻewit
ỻewni
ỻewot
ỻewpart
ỻewyc
ỻewych
ỻewychgar
ỻewychlathyr
ỻewychloeỽ
ỻewycua
ỻewygaỽd
ỻewygu
ỻewynaỽc
ỻewynnaỽc
ỻewynnycha
ỻewys
ỻeẏc
ỻeẏdẏr
ỻeygyaỽl
ỻeygyon
ỻeymyon
ỻeyn
ỻeyssỽch
ỻeỽ
ỻeỽenyd
ỻeỽes
ỻeỽni
ỻeỽot
ỻeỽpardot
ỻeỽpart
ỻeỽycua
ỻeỽynaỽc
ỻhywodraeth
ỻi
ỻiaws
ỻiaỽ
ỻiaỽn
ỻiaỽs
ỻibin
ỻibinaỽ
ỻibindrỽm
ỻidedic
ỻidiassei
ỻidiaỽ
ỻidiaỽc
ỻidiaỽcdrist
ỻidiaỽcdrut
ỻidiaỽcsor
ỻidiaỽcvar
ỻidiaỽd
ỻidiei
ỻidioccaf
ỻidyant
ỻidyav
ỻidyawc
ỻidẏaỽ
ỻidyaỽc
ỻidyaỽcdrut
ỻidyaỽd
ỻidyocach
ỻidywys
ỻiein
ỻieineu
ỻieinwisc
ỻieinyeu
ỻieni
ỻif
ỻifaỽ
ỻifdyfred
ỻifdỽr
ỻifeireint
ỻifeiryeint
ỻifeu
ỻiffhaaỽd
ỻifhaaỽd
ỻifhaỽ
ỻifyaỽ
ỻifyeit
ỻin
ỻinat
ỻinhat
ỻinhedyn
ỻinin
ỻinon
ỻinonn
ỻinos
ỻinwyd
ỻinyaru
ỻinyeu
ỻinyn
ỻinynneu
ỻion
ỻiouel
ỻit
ỻith
ỻithion
ỻithir
ỻithrant
ỻithrav
ỻithraỽ
ỻithraỽd
ỻithredic
ỻithrei
ỻithric
ỻithront
ỻithẏaỽ
ỻithyet
ỻithyon
ỻithyr
ỻitiav
ỻitiaỽ
ỻitio
ỻittia
ỻittio
ỻittyaỽd
ỻittyei
ỻittyo
ỻityant
ỻityav
ỻityaỽ
ỻityaỽc
ỻityaỽcdrut
ỻityaỽclym
ỻityaỽd
ỻityei
ỻityo
ỻityogach
ỻiuaỽd
ỻiueit
ỻiw
ỻiwan
ỻiwaỽ
ỻiwaỽc
ỻiwedic
ỻiweit
ỻiwer
ỻiweu
ỻiwiaỽ
ỻiwir
ỻiwoed
ỻiwyaỽ
ỻiwyd
ỻiwyedic
ỻiwyt
ỻiỽ
ỻiỽan
ỻiỽaỽ
ỻiỽeu
ỻiỽyassei
ỻjaỽs
ỻlad
ỻlaỽer
ỻliw
ỻlẏffyr
ỻlyma
ỻlẏmma
ỻo
ỻoc
ỻoch
ỻocha
ỻochwes
ỻochỽes
ỻodicrỽẏd
ỻodigrỽẏd
ỻodreu
ỻoeger
ỻoegẏr
ỻoegys
ỻoer
ỻoeygyr
ỻofft
ỻofrud
ỻofrudyaeth
ỻofrudyon
ỻofryd
ỻoft
ỻofuan
ỻog
ỻogeil
ỻoget
ỻogeu
ỻogi
ỻogwyr
ỻogỽyr
ỻoi
ỻon
ỻoneit
ỻong
ỻongat
ỻongay
ỻongeu
ỻongheu
ỻonglỽyth
ỻongwyr
ỻonhidyd
ỻonn
ỻonyd
ỻonydaỽd
ỻonydit
ỻonydu
ỻonydwch
ỻonydwyt
ỻonydỽch
ỻonyon
ỻopaneu
ỻoppaneu
ỻoryaỽ
ỻosc
ỻoscant
ỻoscassant
ỻoscedic
ỻoscedigaeth
ỻoscen
ỻoscer
ỻoscet
ỻosceu
ỻosci
ỻoscir
ỻosco
ỻoscont
ỻoscou
ỻoscuaeu
ỻoscuan
ỻoscych
ỻoscỽrn
ỻosg
ỻosgant
ỻosgassant
ỻosgassei
ỻosgedic
ỻosgedigaeth
ỻosger
ỻosges
ỻosget
ỻosgeu
ỻosgi
ỻosgir
ỻosgit
ỻosgo
ỻosgont
ỻosgrach
ỻosgych
ỻosgyrnaỽc
ỻosgỽn
ỻosgỽrn
ỻossgỽrn
ỻostlẏdan
ỻovrudyaeth
ỻowarch
ỻoyger
ỻoygyr
ỻth
ỻu
ỻuagor
ỻuber
ỻucadenaỽc
ỻuch
ỻuchaden
ỻuchadenaỽc
ỻuchadennaỽc
ỻucheden
ỻuchedennaỽl
ỻucheit
ỻuchet
ỻud
ỻuddyas
ỻudedic
ỻudedicvlin
ỻudein
ỻudet
ỻudeticwisc
ỻudias
ỻudiir
ỻudu
ỻudulut
ỻudulyt
ỻudw
ỻudyas
ỻudyaỽd
ỻudyedic
ỻudyei
ỻudyir
ỻudyo
ỻudys
ỻudywys
ỻudỽ
ỻudỽlyt
ỻudỽy
ỻuest
ỻuestassant
ỻuesteu
ỻuestev
ỻuestu
ỻugorn
ỻugyrn
ỻugỽrn
ỻumanneu
ỻumonyỽ
ỻumonỽy
ỻun
ỻunaethu
ỻundein
ỻuneithu
ỻungỽeith
ỻunnya
ỻunnyaethu
ỻunyaeth
ỻunyaethaỽd
ỻunyaetho
ỻunyaethu
ỻunyassant
ỻunyaỽ
ỻunyaỽd
ỻunyei
ỻunyeid
ỻunyeith
ỻunyeithant
ỻunyeithaỽ
ỻunyeithaỽd
ỻunyeitheist
ỻunyeithu
ỻunyeithỽys
ỻunyer
ỻunyeythaỽ
ỻunyeythyeist
ỻunyỽyt
ỻuoed
ỻuoessogrỽyd
ỻuogrỽyd
ỻuooed
ỻuosogrỽyd
ỻuossaỽc
ỻuossaỽcrỽyd
ỻuossaỽgrỽyd
ỻuossoccaf
ỻuossocer
ỻuossogi
ỻuossogir
ỻuossogrwyd
ỻuossogrỽyd
ỻuric
ỻuruc
ỻurugaỽc
ỻurugeu
ỻuryc
ỻurygaỽc
ỻurygeu
ỻusc
ỻuscaỽ
ỻusgaỽ
ỻusgaỽd
ỻusgỽyt
ỻussu
ỻuthrot
ỻutulyt
ỻuudaỽd
ỻuwch
ỻuwyaỽ
ỻuyaethu
ỻuyd
ỻuydaw
ỻuydaỽ
ỻuydaỽd
ỻuẏdeu
ỻuẏdir
ỻuydyaỽ
ỻuỽdaỽ
ỻv
ỻvydon
ỻvyn
ỻvyr
ỻwarch
ỻwy
ỻwydon
ỻwydyannus
ỻwydyannussach
ỻwydyaỽ
ỻwyn
ỻwynhidd
ỻwynhididd
ỻwynhidyd
ỻwynhidydd
ỻwyr
ỻwyt
ỻwyth
ỻẏ
ỻẏaỽs
ỻyccrer
ỻyccro
ỻych
ỻychaỽc
ỻychcrei
ỻycheu
ỻychlyn
ỻychlynwyr
ỻychlynỽyr
ỻychlyt
ỻychwin
ỻychỽr
ỻyclyn
ỻycwyn
ỻyd
ỻydan
ỻydangarn
ỻydanyon
ỻydav
ỻydaw
ỻydaỽ
ỻydnot
ỻydyaỽc
ỻẏdẏn
ỻẏdỽ
ỻyein
ỻyfant
ỻyfassaf
ỻyfassassei
ỻyfassu
ỻyfasswyf
ỻyfeid
ỻẏfein
ỻyffan
ỻyffant
ỻyffein
ỻyffeint
ỻyfin
ỻyfnet
ỻyfni
ỻyfnu
ỻyfraf
ỻyfreu
ỻyfrev
ỻyfrith
ỻyfryr
ỻyfyn
ỻyfynder
ỻyfyr
ỻyfyrder
ỻyfỽr
ỻygadaỽc
ỻẏgat
ỻygatlas
ỻẏgatrud
ỻygatrudyaeth
ỻygatrỽth
ỻygcet
ỻygcu
ỻygeid
ỻẏgeit
ỻyger
ỻyges
ỻygess
ỻygeuron
ỻygher
ỻyghes
ỻygheswyr
ỻyghr
ỻygoden
ỻygot
ỻẏgotta
ỻygrant
ỻygraỽd
ỻygredic
ỻygredigaeth
ỻẏgrir
ỻygru
ỻygry
ỻẏgrẏgrir
ỻẏgrẏr
ỻygrỽyt
ỻygỽyn
ỻym
ỻyma
ỻymach
ỻymaf
ỻyman
ỻymaỽr
ỻymder
ỻymeit
ỻymenic
ỻymhau
ỻymm
ỻẏmma
ỻymyon
ỻẏn
ỻẏna
ỻyncaỽd
ỻynccei
ỻyncu
ỻyncua
ỻyned
ỻyneu
ỻẏngca
ỻyngcant
ỻyngcaỽd
ỻyngcedigaeth
ỻyngcei
ỻyngcet
ỻyngcit
ỻyngcu
ỻyngcỽyt
ỻẏnger
ỻyngerauc
ỻynges
ỻyngher
ỻynghes
ỻynghesswr
ỻynghyr
ỻyngranc
ỻẏnn
ỻynna
ỻynneu
ỻynnev
ỻynnwyn
ỻyodraeth
ỻyon
ỻyr
ỻys
ỻẏsc
ỻyscyon
ỻysenỽ
ỻyseu
ỻyseuoedd
ỻysgyon
ỻyshenỽ
ỻysnauedaỽc
ỻyssa
ỻysse
ỻyssed
ỻysseid
ỻyssenweu
ỻysser
ỻysset
ỻẏsseu
ỻysseue
ỻẏsseueu
ỻysseuoed
ỻysseuoedd
ỻyssev
ỻyssewyn
ỻysseyỽn
ỻysseỽyn
ỻysseỽynn
ỻẏssir
ỻẏssnaued
ỻyssoed
ỻyssowot
ỻẏssu
ỻyssuam
ỻyssyant
ỻyssyat
ỻyssyet
ỻyssyoedd
ỻyssywen
ỻyssywot
ỻyssyỽen
ỻyssỽen
ỻyssỽyt
ỻystat
ỻysuab
ỻysuam
ỻysuerch
ỻysỽen
ỻyth
ỻythereu
ỻythi
ỻythy
ỻythyr
ỻythyraỽl
ỻythyren
ỻythyreu
ỻẏthẏrẏaỽl
ỻẏthẏrẏeu
ỻyuassei
ỻyuassu
ỻyuassynt
ỻyuassỽn
ỻyuedic
ỻyuer
ỻyueryd
ỻyuuyr
ỻyuyn
ỻyuyr
ỻyuyrder
ỻyvyr
ỻyvyrder
ỻyvỽr
ỻyw
ỻywarch
ỻywaỽ
ỻywaỽdyr
ỻywein
ỻywelin
ỻywelyn
ỻywennycha
ỻywenẏd
ỻywer
ỻẏwlẏn
ỻywodraeth
ỻywodraetheu
ỻywodron
ỻywya
ỻywyassant
ỻywyav
ỻywyawdyr
ỻywyaỽ
ỻywyaỽd
ỻywyaỽdyr
ỻywychedic
ỻywyd
ỻywygu
ỻywynaỽc
ỻywynnaỽc
ỻywyo
ỻyy
ỻyydon
ỻyyn
ỻẏỽ
ỻyỽarch
ỻyỽelyn
ỻyỽenydd
ỻyỽn
ỻyỽnarth
ỻyỽodraeth
ỻyỽodron
ỻyỽodyr
ỻyỽotraeth
ỻyỽya
ỻyỽyadur
ỻyỽyaỽ
ỻyỽyaỽdyr
ỻỽ
ỻỽch
ỻỽdn
ỻỽdyn
ỻỽdyngar
ỻỽdỽn
ỻỽelyn
ỻỽfyr
ỻỽfỽr
ỻỽg
ỻỽgyr
ỻỽgỽr
ỻỽm
ỻỽnc
ỻỽngc
ỻỽodraeth
ỻỽro
ỻỽrỽ
ỻỽrỽf
ỻỽtlaỽ
ỻỽvyr
ỻỽy
ỻỽybreid
ỻỽybyr
ỻỽyca
ỻỽydaỽc
ỻỽyddant
ỻỽyddyaỽ
ỻỽydeu
ỻỽydi
ỻỽydon
ỻỽydyannus
ỻỽydyannussaf
ỻỽydyant
ỻỽydyaỽ
ỻỽydyon
ỻỽẏeit
ỻỽyf
ỻỽygus
ỻỽyn
ỻỽynaỽc
ỻỽyneu
ỻỽynhydydd
ỻỽyni
ỻỽynidydd
ỻỽynneu
ỻỽynyaỽc
ỻỽyr
ỻỽyraf
ỻỽyrgraf
ỻỽyrwys
ỻỽyryon
ỻỽyt
ỻỽytaỽc
ỻỽytcoet
ỻỽyth
ỻỽytheu
ỻỽythyfnỽc
ỻỽytreỽ

[119ms]

Nodyn: yn y rhestr eiriau hon,