Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Rhestr eiriau

Corpws o ryw 2.8 miliwn o eiriau allan o 54 llawysgrif yw Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425.

Gellir chwilio’r corpws gan ddefnyddio’r rhestr eiriau trwy ddewis dechreuadau geiriau. Gall hyn fod yn fwy hyblyg na’r moddion chwilio, yn arbennig wrth ystyried orgraff amrywiol y deunydd.

 

Gweld rhestr eiriau:
iaith:

Darganfod geiriau yn dechrau gyda:

A  B  C  Ch  D  Dd  ð  E  F  Ff  G  H  I  J  L  Ll  M  N  Ng  O  P  Ph  Q  R  Rh  S  T  Th  U  V  W  X  Y  Z         
ð… ða  ðe  ði  ðo  ðr  ðu  ðw  ðy 
ði… ðia  ðie  ðif  ðiff  ðir  ðis  ðiu  ðiw 
ðis… ðisg  ðiss  ðist 
ðist… ðistrywy 
ðistrywy… ðistrywya  ðistrywyd 
ðistrywya… ðistrywyawð 

Enghreifftiau o ‘ðistrywyawð’

Ceir 1 enghraifft o ðistrywyawð.

LlGC Llsgr. Peniarth 20  
p.68:1:28

[115ms]

Nodyn: yn y rhestr eiriau hon,