Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Caergrawnt, Llsgr. Coleg y Drindod O.7.1 – tudalen 34r

Llyfr Blegywryd

34r

aryant. onyt breint y tala 
ryda. Gỽerth kerỽyneit ued  
yr brenhin; wheugeint yỽ a chy +
eint uyd y gerỽyn. Ac y gallo y bre+
nhin ae henefyd enneinyaỽ yndi
Ar cỽyr a|renhir yn teir ran. y tray+
an yr brenhin. Ar trayan yr neb ae
gỽnel. Ar trayan yr neb ae rotho.
O tref ryd y bo maer neu gyghellaỽr
med a telir. O tref ryd dissỽyd. bragaỽt
a telir. Ony cheffir med; dỽy gerỽyn
o vragaỽt a telir. Ony cheffir y bra  ̷+
gaỽt; pedeir o gỽrỽf a telir. Velly y
byd dros westua gayaf
Pedeir rantir a uyd yn|y tref y tal+
her gỽestua brenhin o·honei. pan
talher gỽestua; haf ny thelir nac aryant
nac ebran. yg|gỽestua haf y telir pet  ̷+
war daỽnbỽyt heb aryant heb ebran.
A heb gỽrỽf. A chic buch vras heb groen
a heb amyscar. Dros tri daỽnbỽyt haf
y telir y vuch. Dros y petwyryd y telir
maharen teir blỽyd bras. A hỽc* tri
gayaf tri byssic. Y tref a dyly dỽyn y rei