Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Llsgr. Philadelphia 8680 – tudalen 53r

Brut y Brenhinoedd

53r

129

y|mae yr hanner gỽyr hynn
yn|keissaỽ y|dỽyn y gennỽch.
ac ỽrth hynny nac aet un yn
uyỽ o·nadunt nac aet. 
A|chan|dywedut yr ymadro+
dyon hynny kyrchu y elyny+
on. ac eu|bỽrỽ dan y draet ac
eu|ỻad. A|phỽy bynnac a
gyuarffei ac ef. a|r un dyr+
naỽt y|ỻadei ac ef a|e uarch.
Ac ỽrth hynny paỽb a|ffoynt
racdaỽ. megys y ffoynt ani+
ueileit rac ỻew creulaỽn
pan|uei newyn maỽr arna
ac ynteu yn|keissaỽ bỽyt.
A|phỽy bynnac o damwein
a|gyuarffei ac ef ny|s differei
y arueu ef rac caletuỽlch.
hyt pan uei reit idaỽ talu y
eneit y·gyt a|e waet. Deu
urenhin oc eu|drycdamwein
a|gyuaruuant ac ef. Sertor
brenhin libia. a pholites bren+
hin bitiniaA|r deu hynny
gỽedy ỻad eu penneu a|an+
uones arthur y ruuein. 

130

A|phan|welsant y bryta+
nyeit yn ymlad ueỻy.
gleỽder ac ehofynder a
gymerassant. a chan deỽ+
hau eu bydinoed o un uryt
kyrchu y ruueinwyr gan
darparu mynet drostunt.
Ac eissoes gỽrthỽynebu
yn|wychyr a|oruc y ruuein+
wyr udunt. Ac o|dysc ỻes
amheraỽdyr ỻauuryaỽ y
dalu aerua y|r brytanyeit.
a chymein uu yr aerua
yna o bop|parth. a|chyt
pei yr aỽr honno y|dechreu+
ynt yr ymlad. O|r|neiỻ
parth yd oed yr arderchaỽc
urenhin arthur yn|ỻad
y elynyon. ac yn annoc
y wyr y seuyỻ yn|ỽraỽl.
Ac o|r|parth araỻ yd oed les
amheraỽdyr yn annoc
y ruueinwyr ac yn eu dys+
gu ac yn eu moli. ac ny
orffoỽyssei ynteu yn|ỻad
ac yn bỽrỽ y elynyon. ac