Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 9 – tudalen 30r

Ystoria Carolo Magno: Chronicl Turpin

30r

war dieu trỽy vynyded a|glynneu y gan varch+
ogyon a phedyt ac ny chaffat yn vn lle. Odyna ym
pen y deudec niwarnaỽt pan yttoed an llu yn
kerdet diffeithỽch lauar ac anauar y kaỽs+
sant y korff yn vriỽ yssic ar vlayn carrec uch
pen y mor. teir milltir yn|y uchet ymdeith pet+
war niwarnaỽt y ducpỽyt o honoỽ* Yna y
byrỽys y dieuyl y gelein ef. y eneit ynteu a du+
gant y vffern. Ac ual hyny gỽybydent a attal+
yo kymmun y meirỽ eu bot ygkyfyrgoll dragy+
AC odyna y dychreussant char +[ wydaỽl.
lys a milo ac eu lluoed keissaỽ aigolant ar
hyt yr yspaen. A gỽedy y ymlit yn gall y ka+
ỽssant ef yn|y wlat a|elwir desauns. ar lan a+
uon a elwir cela ar gỽeirglodyeu gỽastataf a
goreu. yn|y lle gỽedy hyny o arch a chanhorthỽy
charlys y gỽnaythpỽyt eglỽys diruaỽr y me+
int yr deu verthyr. ffaỽcỽm. a|phrimitif. Ac
yno y may eu corfforoed hỽynteu yn gorffoỽ+
wys Ac y gossodes manachloc ar tref verth+
occaf yn|y lle hỽnnỽ. A gỽedy y  au lu lluoed 
charlys yno yd erchis aigolant y charlys er+
byn brỽydyr ỽrth y wyllys a|y vgeinwyr yn er+
byn ugeint. a|y deugeinwyr yn erbyn deu+
geint. a|y cant yn erbyn cant. a|y mil yn er+
byn mil. a|y vn yn erbyn vn. a|y deu yn erbyn
deu. Ac yna yd|anuones charlys cant march+
aỽc yn erbyn cant y aigolant. ac y llas y cant
saracin. Ac odyna y rodes aigoland cant yn er+