Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 9 – tudalen 20r

Ystoria Carolo Magno: Rhamant Otfel

20r

kymryt belisent gyt ac ef. ar keuyn mul o hỽn+
gri oyd gynt y rygyng noc y kerdei yr herỽ log
gyntaf ar y mor. Seith cant o uarỽneit a oy+
dynt yn wyr llys idi. Ar y bỽyt ac ar y dill+
at yn wastat. A|pob vn ohonunt yn ardyrchaỽc o allu
maỽr idaỽ y hun a digoni yn da. A chyt bei
hỽy yr amser udunt. no|r hỽn yd oydym ni
yn|y draythu. hỽynt adaỽssant ffreinc. a bor+
gỽin. a mỽngỽi. ac Juori. a mỽnt fferraỽnt.
yny welynt atali. y dinas kadarn y lle yd oyd
garsi ar genedlayth anffydlaỽn gyt ac ef. ac
yn hyny ny bu neb a|teruysgei arnunt eu
hynt nac a|y gallei pei ys mynhei. Ac y dan
vynyd poỽn ar hyt glan auon a elwit ton.
y myỽn gỽeirglaỽd y tannyssant eu pebyll+
eu. ac y lluestyssant. Ac yna y peris yr amhe+
raỽdyr yr ffreinc orffowys ỽythnos o|r dyd
y gilyd. y vỽrỽ lludet y marchogyon a|y llafur
y arnunt. A gollỽg gỽayt yg eu meirch. A gỽ+
aret eu cleuydyeu a|y medygnyaythu*. Ac 
ny adỽys ef heb gof dim. o|y gyfreitheu*. ef
a|beris dyrchauel pont rac dyuot y pagany+
eit attunt hỽy. a rỽymaỽ y kỽppleu ar ystyll+
aỽt a heyrn yn gadarn. A phan oyd bara+
ỽt y bont yd aythant y uỽyta y llettyeu. Ro+
lond hagen heb ỽybot y neb eithyr oliuer.
ac oger ledanes. a hỽy yll|tri yd aythant y
wisgaỽ ymdanunt y dan prenlaỽrus. ac o+
dyna yd yssgynnyssant ar eu hemys ac a