Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 9 – tudalen 1v

Ystoria Carolo Magno: Chronicl Turpin

1v

modyssynt. ferracut eissoes a duc gantaỽ cled+
yf ac ny|rymhaỽys idaỽ. Canys rolond a|du+
gassei gantaỽ trossaỽl troydic hir ac a|hỽn+
nỽ yd amdiffynỽys y hun educher. ac y ffus+
tỽys y kaỽr ac nyt argywedỽys idaỽ dim.
A mein maỽr heuyt a oed yn|y maes y tafla+
ỽd yn hyt y dyd ef. ac nyt argywedaỽd id+
aỽ dim o hynny heuyt. A gỽedy blinaỽ o|r
kaỽr a|e ỽrthrymu o gyscu erchi kyngreir y ro+
lond ỽrth gyscu. Ac val yd oed rolond yn was
syberỽ maỽrurydic dodi carrec a oruc y dan
y ben val y bei lonydach y kyscei. Diogel oed
idaỽ ynteu canys ammot a oed y·rygtunt na
christyaỽn a rodei kygreir y saracin. na saras+
cin a rodei y cristaỽn y chadỽ yn gywir. A ffỽy
bynhac a|y torrei yn dirybud y lad a wneit
idaỽ. A gỽedy kyscu dogyn o|r kaỽr deffroi a
oruc a rolont yn eisted geir y laỽ. ac amouyn
ac ef o|rolond. pa ryỽ gedernit a pha ryỽ ga+
ledi a oed yn|y gnaỽt na allei na gỽayỽ na
chledyf na maen na phren argywedu idaỽ.
Ny ellir vy mrathu heb y kaỽr namyn
ym bogel. A phan gigleu rolond hyny tros+
si mal kynys deallei. canys yspaynec a dy+
wedei. ac o|r ieith honno y gỽydyat rolond
ohonei digaỽn. Ac ar hyny edrych a oruc
y kaỽr ar rolond ac amouyn ac ef val hyn.
A phỽy dy enỽ ditheu heb ef. rolond heb ef
yỽ vy enỽ. O ba|genedyl heb ynteu pan ỽyt