Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 9 – tudalen 16r

Ystoria Carolo Magno: Rhamant Otfel

16r

wydaỽl geithiwet uffern. A chymer rod vone+
digeid. Sef yỽ honno belisent verch charlys
am kefnitherỽ inheu mi a baraf y rodi iti
a mi a|thi ac oliuer a uydỽn gedymdeithon
Ac uelly ny byd na chastell na dinas. nac ar+
dal ny|s kaffom. ac ny|s darestygom ny hun.
Ac yr hyny mỽy no chynt. ny cheissaf vi gen+
nyt ti werth vn yspardun. Heb yr otuel
ffol y dywedy hyny. a meuyl idaỽ a|th wna+
yth yn yscoleic. A chyt bych yscoleic a disgy+
byl. A|throỽyf inheu val y dangossaf it kyn
yn gỽahanu dyrnaỽt a rodaf it kymeint
ac na ellych dywedut geir mỽy no|r einya+
ỽn pan drawer ar ordhayarn. Ac yna sef
a oruc rolond llidyaỽ yn diuessur y veint.
ac a|dỽrndal yn|y laỽ a|y dỽrn yn eur koyth.
taraỽ otuel ryuelỽr ar warthaf y helym 
yny neidỽys y tan o|r cledyf. ac o|r helym a
goglyt ychydic o|r saracin val yr oyd gyfrỽ+
ys ar y wassanayth a dygỽydyaỽ y dyrna+
ỽt heb laỽ y balueis. a|thorri y llurug deu+
dyblic a|y holl arueu o ben y ysgỽyd hyt
y gỽregis y laỽdỽr. nyt ym·gyuaruu hagen
y gledyf a dim o|r kig. Ac eissoys maỽr ya+
ỽn oyd y dyrnaỽt. Ac val y peris yr march+
aỽc blygu a|dygỽydaỽ hayach ar ben y
lin yr llaỽr. Sef a wnayth llawer o|r ffre+
inc yna gỽediaỽ a hoffi y dyrnaỽt a dywe+
dut yr oruot y saracin. Ac na allei y amdiff+