Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 9 – tudalen 13v

Ystoria Carolo Magno: Rhamant Otfel

13v

erbyn roland vy nei. Arglỽyd heb hitheu
yn llawen. Ac ef a wneir hyny ỽrth dy ewyll+
us Ac yna belisent a elwis ar fflandrin o|r
mynyd tec. A roes ormuel dỽy vorynyon
vonhedic ereill. A hỽnt yll teir a arwedyssant
otuel hyt ar|fud*|o vayn marmor pedrogyl.
Ac yna a wisgyssant ymdanaỽ luruc a uu+
assei eidyaỽ Samuel vrenhin a llun ederyn
odidaỽc ar y coler o|r tu racdi. A fflandrin a
glymỽys y karreieu ygkylch y vynỽgyl ac
am y ben helym galathiel vrenhin honno
pedrogyl oed. Ac wedy y wneuthur yn|
chylch modrỽyeu a blodeu amryual o eur
ethrỽyn ar weith ederyn bonhedic. Ac ody+
no belisent a wisgỽys ar y glun y gledyf e|hvn
a uuassei y achael vrenhin sef oed hỽnnỽ cur+
ceus. kystal oyd y aỽch ac vn kyllell lein. Ac
wedy hyny hỽynt a dodassant am y vynỽg+
yl taryan newyd gadarn kyn wynet ar
eiry y bogel oed eur y hoylon oedynt ary+
ant. ac a dugyssant idaỽ paladyr llinon ka+
darn. a phen llydan llym gloyỽ arnaỽ ac
ystondard newyd kyn wynhet a|blodeu yr
alaỽ a llun eryr yndi. ac yn dỽyn sarff rỽg
y deu droyt a choes* o rinwed a|wisgỽys am
y drayt. dỽy yspardun oydynt gywerthyd
a ryỽ gastell. a|y kyfrỽy a ossodet ar migra+
dos buan y varch y hun. kynt y redei pan
dosturyit ar ysparduneu. noc yr ehedes