Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 8 rhan ii – tudalen 8

Ystoria Carolo Magno: Pererindod Siarlymaen

8

lyaw gwin ar ev gwelyev. Ac yn drws yr ystauell odyallan
yd oed maen kev. Ac yno yd  erchis hv gadarn y vn oy
oy wassanaethwyr yn dirgel gwarandaw ar ymdidan
y ffreinc. Ac yn|y lle or nos ymdidan a|oruc y|ffreinc o
ymadrodyon drythyll kellweiryus val y|mae gnawt
drwy veddawt. Ac yna y|dwawt rolant Ni a warewn
arglwyd wedy an llewenyd. Mivi nv eb·y|cyarlym  ̷+
aen a|wareaf yn gyntaf. Paret hv gadarn avory gwis  ̷+
gaw dev to o arvev am y gwr cadarnaf oy wyr ar pen  ̷+
naf or rej yeveinc. Ac esgynnet amws a|dev to o aruev
arnaw mi ay trawaf yll dev ar petwar arvev a|chledyf
yny vwynt yn dev hanner ac yny vo y|kledyf hyt gwaew
yn|y dayar o angerd y dyrnawt. Dyoer eb y|gwaranda  ̷+
wr hv gadarn ys drwc y|medreistj lletyv y|ryw wr hwnn
a mi a|baraf avory y|bore rodi kennat ywch y|uynet ym  ̷+
eith. Gware ditheu garv nej eb·y|cyarlymaen wrth ro  ̷+
lant. Mi a|wnaf arglwyd eb·y|rolant Benffygyet hv gad  ̷+
arn ymi avory facitot y gorn. A mi a rodaf lef arnaw
odieithyr y dinas yny vo kyn arvthret a|chymeint y dwrd
ac na bo na dor ar borth nac ar dy yn|y dinas ny bo oll yn se  ̷+
nygyl pej bydynt yn dvr. Ac yny del y|dwrd hwnnw am
benn hv gadarn yny diwreidyo blew y|varyf ay noethi
oy|dillat yny vo briwedic y|gnawt oll. Dyoer eb y|gwar  ̷+
andawr llyma gellweir dybryt am vrenhin a|cham a|oruc
hv llettyv y ryw westej hwnn. Oliver eb·y|rolant gware
ditheu weithyon o|gennat cyarlymaen. Mi a|wareaf eb
yntev. Rodet hv gadarn y uerch nosweith gyt a mi y|vor  ̷+
wyn dec a|welsawch chwi gynnev. Mi a|wnaf idi dywed  ̷+
vt kwpplav ohonaf j yn|y nos honno digriwch* godinep a|hi
gann weith. Dyoer eb y|gwarandawr tj a|vydy vedw gan  ̷+
nweith kynn gwneithvr ohonot kewilid kymeint a|hwn  ̷+
nw y hv gadarn. A cheny wnelych y|weithret ti a|dywedeist