Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 8 rhan ii – tudalen 25

Ystoria Carolo Magno: Can Rolant

25

derchawc. March vchel hard gwedus a ducpwyt
idaw a gwyr da a|oed yn|y gylch yn|y wassanaethv
ac a|gynnygassant idaw vynet yny* gyt ac ef. boet
pell y wrthyf j eb·y|gwenwlyd dwyn neb gyt a mi
ym perygyl anghev y|gan baganyeit canys llej o|go  ̷+
llet yw vyg colli i vv hvn no cholli niver gyt a mi
ac ysgafnach yw klywet vyg colli j noy welet. A|ffan
eloch y dir ffreing annerchwch gennwch vyg gwreic
a bawtwin vy mab. Ac val y tricco ynoch chwi vyg
karyat j wedy y|m coller. minhev a|adolygaf ywch|y
kadw kedymdeithas ac wyntev a  fferi canv
efferennev a|sallwyrev rac vy eneit. A rodi dillat y
noethyon a bwyt y newynnogyon. Ac yna ymwahanv
ay dylwyth a|oruc a mynet ymdeith gyt a|chennat y|pa  ̷+
ganyeit. Ac am y vynedyat yntev ymdeith ay duchan
yd oed gwyrda yn ovynhav amdanaw ac yn drycyr  ̷+
verthv yn doluryvs val hynn. Ymchwel attam yn yach
dywyssawc arderchawc bychan yth garej ath anvones
yr hynt honno. Rolant dy lysuab can etholes di y|neges
mor berygyl a honn gorev idaw dy dyuot yn yach y
wrth varsli enwir. Ti a|gerdeist y gan genedyl gymeint
gystal ac na eill cyarlymaen diffrit rolant rac anghev
ony devy di drachevyn or neges honn. Ac o hynny allan
y kerdawd gwenwlyd gyvarystlys a|belligant kennat
varsli dan ymdidan yll|dev ar pagan yn ystrywyat yn ym  ̷+
geissyaw a|gwenwlyd a dywedut wrhthaw* val hynn.