Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 8 rhan ii – tudalen 14

Ystoria Carolo Magno: Pererindod Siarlymaen

14

oth ormod gwaraev. Vyng karedic j eb yntev na uit ovyn
arnat ti o|chredy di ymi ys mwy o|lewenyd a|digrivwch a|wn a
vyg gwaraev j noc o|dristyt. A|gorwed y gyt a|orugant ac yn|y
garv yn sserchawc. A|hep nemawr o orffowys ef a|gydyawd
a|hi pymthengweith. Ac yna y|duawt y|uorwyn wrth oliver
drwy y|wediaw rac gwannet y|kannvangeaj dy ng o
chwpplaej ef arnej hi y rif a|adawssej j bydej varw hi  dan
 ac yna yd edewis oliver arbet idj o|thyngej wrth  
drannoeth gwneithur ohonaw ef gwbyl. Ac yna y|rodes y|uorwyn
y|chret y|dywedei ac arbet a|oruc yntev idi hi. Ac ny oruc achaws
godinep dros yr vgeinvet weith. A ffan dwyrews y dyd drann  ̷+
oeth y|doeth hv y|drws yr ystauell a|govyn a|wnathoed oliver yr
hynn o|rivedi a|adawssej. Gwnaeth ys gwir eb hithev gan ang  ̷+
hwanec. Ac yna y|dwawt hv drwy y lit bot yn|debic ganthaw pan
yw drwy gyuarwydyon y|gwnaethpwyt hynny. A|cham a|wneith  ̷+
ym inhev llettyv hvdolyon. A|mynet a oruc hv hyt ar cyarlym  ̷+
aen y|lle yd oed cyarlymaen yn eiste yn|y nevad ay wyrda yn|y
gylch a|dywedut wrthaw val hynn. Cyarlys eb ef y|mae y|gwe*
 kyntaf yn dangos dy vot tj yn hvdawl. A|mi a|uynnaf ettwa
ethol arall. Yn llawen eb·y|cyarlymaen ethol hwnn a vynnych
G eryet gwiliam dy orreins. y bel hayarn val y h es 
o diffic yn dim oy edewit Ny diffic vyg kledyf j or d 
awch lladva chwi. Ac yna yn diannot bwrw y an 
oruc gwiliam a|dyrchauel y bel hayarn ay bwrw oy lawn
nerth yny dorres kann kyuelin ar y|gaer hyt ygrwndwal
ac yna llidyaw a|oruc hv am hynny a dywedut wrth y|wyrda
da. Nyt tebic a|welaf j y ware namyn y|gyuarwydyon. Ac
y|mae ev gweithredoed herwyd y|tebygaf j yn achub vyn tv
 nal oc ev sswynev. Etholet hv gadarn eb·y|cyarlymaen y
gware a|vynno ettwa. O dichawn bernard eb·yr hv dwyn
 a vyn y|vewn y|dinas dyget. Ac yna yd erchis bernard y cyar  ̷+
lymaen gwediaw yn gadarn y|erchi y|duw kwpplav yr hynn
ny allej ef y|gwpplav. Dos di yn dibryder eb·y|cyarlymaen
a bit dy oglyt yn duw y gwr nyt oes anwybot idaw ac
ny ellych di y|gwpplav evo ay kwpplaa. Ac yna yd aeth