Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 8 rhan i – tudalen 10

Ystoria Carolo Magno: Pererindod Siarlymaen

10

wyn ac yn diannot enynnv a|flemychv oy charyat. A damvnaw
yn|y vryt ay vedwl y vot yn freinc ef ar vorwyn val y|kaffej y|lwyr
damvnet ay ewyllys arnej. Nyt oed hawd y|nep traythv nac at+
rawd y|gniver anrec a oed yno Nev ygniver amryw wirodev Neu
y|gniver tlws tec a welynt Nev ygniver esmwythder ac amryw dry  ̷+
thyllwc a|welynt yno. Ac nyt oed hawd nac y glustyev gwarandaw
nac y olwc edrych nac y dauawt y draythv y|kyfryw drythyllwc byd  ̷+
awl a oed yno. onyt ay gwelej. Chwaraev y|chwaraedigyon kywy  ̷+
dolyaeth kywydolyon. Angklywedigyon vessvrev geinnyadaeth ac
amryw geluydodev organ mal y|gwelit vdunt vot grym y|gelvy  ̷+
dyt hi e|hvn yn llauuryaw. A phan darvv bwytta a|noythi y byrdev
a chyuodi y rei kyntaf y vyny. kymryt a|orvc yr ysgwieryeit ev lle  ̷+
tyev a gwrteith ev meirch ac ev hebrannv yn diwall didlawt. Ac ar
ol hynny y|kyuodes y|brenhined ar gwyrda y ar y|byrdev. Ac odyna
y kanhebryngws hv gadarn cyarlymaen ay devdec gogyvvrd y ysta+
vell ysgyualaf. A hir a blin vydei datkanv kywreinrwyd yr ystauell
cany wnadoed dynyawl ethrylith eiryoet y gyffelyb. Ny buassej diffic
goleuat dyd yndi eiryoet. Ac yndi y|mewn yd oed kolouyn evreit
ac o leuuer maen karbwnckvlus a|oed yn|y phenn y|dydhaej ac y golev  ̷+
haej pan drangej y|dyd. Ac yn yr ystavell honno yd oed deudeng wely
o lattwn dinevedic a|dogned arnadvnt ac yn ev kylch o bali. a|fforffor
a|ssyndal. Ar trydyd gwely ar dec a oed yg kymherued y lleill. Ac nyt
oed yn|hwnnw amgen wwyn noc evr koeth a mein gwerthuawr. Ar
ryw dillat a|oed adas yr gwely hwnnw a oed arnaw ac yn|y gylch. Ac
yr gwely hwnnw yd aeth cyarlymaen. ay devdec gogyvvrd yn|y gwely  ̷+
ev ereill. A dogned o win da a|heilywyt arnadunt ar ev gwelyeu.
Ac yn drws yr ystauell or tv allan yd oed maen dirvawr y|veint a
cheved yndaw. Ac yn hwnnw y|gorchymynnws hv gadarn y vn oy wyr
gwarandaw pa beth a|dywettei y ffreinc hyt y|nos a|hynny yn dirgel
Ac wedy mynet hv y|gysgv ef ar vrenhines. Wyntev a|ymdidanass  ̷+
ant y|rythvnt e|hvnein o|ymadrodyon drythyll kellweiryvs val y
may gnawt drwy veddawt. A|rolant a|dwawt yn gyntaf ef a weda
ynni ware wedy an llewenyd. ye eb y cyarlymaen mivi a|wareaf
yn gyntaf. Paret hv gadarn avory gwisgaw dev to o|aruev am y
kadarnaf oy wyr ac esgynnet hwnnw y|march kadarnaf oy veirch
a|dev to o|arvev amdanaw. Mi a|drawaf y|gwr ar march ar petwar