Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 7 – tudalen 8r

Peredur

8r

17

ac ny mynnwnn. i. evo o|m bod ni rodei
vy|nhat vinnev o|m anuod. Sef y|may
yr iarll ieuang hwnnw wedy goresgyn
vy|ghyweth oll eythyr yr vn|ty hwn
a|rac daet gwyr vy|mrodyr·maeth. i.
y gweission a weleist di y kynhaleassant
wy y|tty hwnn etto. Ac nyt oes bellach
na bwyt na llynn namyn val y|may
y manachessev yssyd ryd vdunt y wlat
yn an porthi. A|r bore auory y|may oet
ganthvnt i dyuot yma i|oresgyn y|ty
hwnn. A|dyuot i|ovyn kynghor ytty a
wneuthvm. i. v|arglwyd am hynny.
canys os evo a|m keif. i. avory ef a|m
ryd i weission i veirch. Ac o|mynny di
vyvy nac y|m dwyn odyma nac y|m am+
diffyn yma ti a|m keffy wrth dy ewyllys.
Dos di eb yntev i|gysgu ac na gwyl ac
nyt af. i. y|wrthyti hep wnevthur vn
o hynny. A|thrachevyn y doeth y|vorwyn
i gysgu. A|thrannoeth y bore y doeth y
vorwyn ar|baredur a|chyuarch gwell i+
daw. a oes chwedyl newyd gennyt ti eb+
y peredur. Nac oes v|arglwyd heb hi tra
vych iach di Onyt bot yr iarll a|y lv
y|nghylch y|tty ac yn galw am wr i ym+
wan. kweirier vy|march ymi a mi a
af i ymwan. Ac yn diannot mynet a o+
ruc peredur y|r weirglawd ac ymwan
a|r marchawc a|oed yno a|y  vwrw
a|oruc peredur idaw ar hynt. Ac val y|doe+
thant attaw hyt barnhawn ef a|y bw+
ryawd. A ffarnhawn hwyr ef a|doeth
attaw marchawc ferredic kadyr a
gwisc adwyn amdanaw ac ymwan

18

a|oruc hwnnw a|pharedur a|y vwrw a|oruc
paredur ar hyn. a|nawd a|erchis yntev y
peredur. Pa rwy wr wyt ti eb·y|peredur penn
teulv y|r iarll wyf. i. eb yntev. A oes
gennyti dim o gwywoeth* yr iarlles honn
eb·y|peredur oes eb yntev traean 
i chyweth ie eb·y|peredur ni cheffy di nawd
am dy eneit ony rody y|traean hwnnw
idi hi drachevyn. ac a dwgost o da oho+
naw oll. a bwyt cannwr heno i anvon
idi ac ev diot y|r castell rakw a|thithev
byd garcharawr eithyr na bydy eneit
vadev. Ti a geffy eb y|marchawc cwbyl
o|r|a|ercheist. Ac yna y|doeth peredur y|r gayr
ac menegis y|r|vorwyn kwbwl o|e damwein
a|llawenach vvwt y|nos honno wrth peredur
no|r nos gynt a|dogned o|vwyt a|llynn a
gawssant y|nos honno. A|phan vv amser
mynet y gysgv wynt a aethant. A|thran+
noeth y bore y doeth peredur y|r weirglawd
ac a|doeth attaw ef y dyd hwnnw o var+
chogeon ef a|y byryawd. A|pharnhawn
hwyr y doeth attaw marchawc kymeredus
balch ac yn diannot peredur a|y byryawd ac
ynte a erchis nawd peredur pa|ryw wr wyt
ti eb·y|peredur. Distein wyf. i. y|r iarll eb yn+
tev a|oes gennyt ti dim o gywoeth yr|i+
arlles honn. Oes eb yntev traean y chy+
weth. Je eb·y|peredur ny|cheffy nawd am
dy eneit ony rody di y|r iarlles y|traean
hwnnw o|y chyweth a|y hamrygoll oho+
naw a bwyt deucannwr heno o|y llys ac
ev diawt ac ev meirch ac ev haruev a thithev
y|gharchar. Ti a geffy yn llawen eb y|distein
kwbyl o|r|a|nodeist Ac y|doeth peredur y|r gayr