Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 7 – tudalen 6v

Peredur

6v

11

Ac wedy gware talym onadunt y|govyn+
nawd y|gwr gwynnllwyt i|peredur pwy orev o|r
gweission a chwery Tebic oed gennyf eb+
y|peredur y|gallei y gwas melyn gwnev+
thur gwaet ar y gwas gwinev yr y
meityn. kyuot ti eb y gwr|gwynllwyt a|chymer
fonn a|tharean y|gwas gwinnev a|gwna
waet ar|y|gwas melyn os|gelly paredur
a|gyuodes ac a|gymmyrth y ffonn a|r|dar+
ean ac a|oruc waet ar|hynt y gwas
melyn. Ac yna y|dwawt y|gwr gwynnlwyt
Dos di vnben i|eiste a gorev dyn a|lad
a|chledyf yn|y dyernas* wyt ti. A|th|ewy+
thyr vrawt dy uam di wyf. i. A thi a
drigy y·gida a mi yr|wythnos honn i|dys+
gu ytt moes a|mynvt ac i ammadaw
bellach ac ieith dy|uam a mi a vydaf athro
ytt ac a|th|urdaf yn varchawch* vrda+
wl. A chyt gwelych peth a|uo ryued
gennyt taw amdanaw ac na ovyn
dim wrthaw rac dy|ueiaw. A|diwallrw+
yd o bob gwassaneth a gawssant y nos
honno hyny aethant i|gysgv. a|phan we+
les paredur lliw y|dyd drannoeth kyuodi
a oruc a chymryt kennat i|ewythyr
a mynet ymdeith. Sef y doeth i goet
mawr anyal. Ac ym ben y coet ef a|we+
lei dol vastat. Ac ar y|tu arall y|r dol
caer vawr a llys. Ac dyuot a oruc per+
edur y|r llys. A ffan daw ef a|wyl gwynn+
llwyt telediw a|niuer mawr o|vakwy
 a welei yn|y gylch. A chyuodi a oruc
y makwyeit oll rac peredur. A rodi peredur
peredur* i eiste ar|neillaw y gwr gwynllwyt.
Ac ymdidan a|orugant yny aethbwt

12

i|vwyta Ac ar neillaw y gwr yn b 
yd|eistedod peredur. A phan darvv bwyt 
thalmv a|r yvet govyn a oruc y gwr g 
y peredur a|wydyat lad a cheledef*. Pei  +
fwn dysc eb·y|peredur mi a|wybydwn lad a
chledev. Sef yd oed ystwffyl haearn ma 
yn|y neuad. kyuot eb y|gwr wrth peredur
a|chymer y cledev rakwn a|tharaw yr
ystwffyl haearn paredur a|gymyrth
y cledyf ac a|drewis yr ystwffyl yny vyd
yn dev haner a|r cledev yn dev haner
doro yn gyflym y|dryllyev ygyt ac wynt
a gyuannann peredur a oruc hynny a|chyuannv
a oruc yr ystwffyl a|r cledev. Ac erchi a
oruc y|gwr idaw taraw yr eil dyrnawt
ac yntev a|y trewis yny vvant eilweith
ac eu dodi ygyt a oruc peredur a|chyuannv
a|orugant val y buessynt orev. A|r thrydyd
dyrnawt a drewis yny dorrassant. ac ny
chyuannei yr vn onadunt ac i|gilid o hynny
allan. Ac yna y dwawt y gwr. gwynllwyt. dos di i eiste
a gorev dyn a|lad a|chledyf wyt yn y deer 
 parth dy|dewred a|geveist a|r|traean
hep gaffel A ffan geffych kwbyl ny by+
dy wrth nep. Ac ewythyr vrawt dy
vam wyf. vi. ytty a brawt y|r gwr y
buost neistwyr* y·gyda ag ef. Ac ymdi+
dan a orugant o hynny allan Ac ar
hynny ef a|welei dev was yn dyuot y
mewn. a|thrwy y nevad yn mynet
i ystauell a|gwaew mawr ganthunt
ac a|their frwt o|waet ar|yt* y paladyr
A ffan weles y|tylwyth hynny drycar+
verthv a|orugant hyt nad|oed hawd
ev gwarandaw. Ac ny thorres y|gwr