Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 7 – tudalen 57v

Y Groglith

57v

211

a|gwatwar amdanaw a|govyn id  ̷+
daw wedy y|trewit od|wyt grist
proffwyta pwy a|th drewis Ac
yna yd|oed bedyr allan a|y argan  ̷+
vot o|vorwyn a|govyn idaw ay
gyt a|iessu yd|adoed o alilea Ny
wnn. i eb·y pedyr pwy dywedy
di ac ymwadv ac ef yna yn| ̷+
wyd pawb Ac val yd|a y|wrth
y|drws y|doeth gwreic ataw
a|dywedvt wrthaw Panyt y+
gyt ac yessu y doethost di yma
o|na ared ac ymwatv eilwe  ̷+
ith a|or vc petyr na|ss adyn  ̷+
abv  eryoet Ac yn|y lle
wedy hynny a|ffedyr yn sevyll
ygyt a|niver y|dwot vn wr  ̷+
thaw diamev yw y|may o+
nadvnt wy yd hanwyti ac
yna y|tynghawd pedyr na|s
adynabv eirioet Ac yna y
kant y|keilliawc ac yna y
doeth kof y|bedyr geir Iessu
wrthaw yd|ymwadei deir gw  ̷+
eith ac ef kynn kanv y keil  ̷+
iawc a|mynet allan a|orvc
ac wylaw yn chwerw a|phan
doeth y|dyd drannoeth yd aeth  ̷+
ant y|gymryt kynghor kaei  ̷+
ffas a|y hynafyeit yn erbyn
iessu am wneithvr y anghev
a|y dwyn ganthvnt yn rwym
a|orvgant; a|y rodi y|bilattus o

212

o* ynys y bont a|oed raglaw yno A
ffan weles Judas y|gwr a|y rodassei
vdvnt wy a|phan wybv y|may
gwr dihenyd vydei o edivarwch
y|gwrthodes y|dec ar|vgein ar
y|bobyl y|kymerassei y ganthvnt
a|menegi pechv ohonaw am vre+
dychv gwaet y gwirion Ny ffer  ̷+
thyn arnam ni eb wynt a|thi
a|y gwely a|bwrw yr aryant yn|y
demyl ac ym·grogi e|hvn Nyt
kennyat ym eb wynt rodi yr
aryan hwnn yn|y llestyr kyffre  ̷+
din kanys gwerth gwaet yw
Ac ym·gynghor a|orvgant ac
yn ev kyngor y|kassant* prynv
ohonaw tir y crochenyd. Y gladv
alltvtyon Ac yr hynny hyt
hediw y|gelwir y tir hwnnw yn
ev hyeith wy acheldemac; sef
yw hynny o|gymraec gwaettir
ac yna y kwplawyt yr ymadra+
wd a dyvawt geramias bro  ̷+
ffwyt kanys ef a|dywedassei
y|damwein hwnnw val yd|oed
yn dyvot Sef a|orvc Iessu yna
sevyll ger bron y|raglaw; a
govyn a|orvc y|raglaw idaw
ay evo oed vrenhin yr ideon
ti a|y dwot eb·yr iessu heb at  ̷+
ep amgen; pany chlywy di
eb·y pilatus y|dystyoleth a|dywetir
y|th erbyn a|thewi a|orvc Iessu