Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 7 – tudalen 54r

Ystoria Adda

54r

197

yr arogleu da ganthvnt ac eu ca  ̷+
dw yn anrydedus a|oruc a|rodi gwisc
yn eu kylch val am greirieu ac ev
kadw yn da a deugein mlyned
y bvant yn|y diffeith ac o|chyvar  ̷+
ffei a|nep o|r llv ay heint ay dolur
ay brathev pryfet gwenwynic
ay nep ryw dymestyl o|r byt y
gwyal a|rodei y|proffwyt wrth ev
doluryeu a|r awr honno y bydem
hollyach ac yna yd|erchis y|bobyl
y|voessen peri dwvyr vdvnt o|r gar  ̷+
rec a|y oganv am na|ss keffynt
ryved heb·y|moessen y|herchwch
a|phobyl anvodawc atkas ywch
ac nyt hawd kaffel dwvyr o|r
garrec ac ac vn o|r gwyal tar+
aw drnawt*; ac yna ar hynt y
doeth dogyned o|dwvyr o|r garec
yny gavas pawb a|vynnawd ac
o|dynyon ac o|aniveilyeit ac
yn yr amser hwnnw yd|ymdan  ̷+
gosses yr arglwyd y|voessen ac
ymdidan ac ef val hynn. kanyt
ymdiryedeisti y|m henw i eb+
yr yessu tra vvost yn yr israel
nyt arwedy dithev y|teir g  ̷+
wialen y|r dayar adawedic
y|may ev darogan ac yna y
dwot moessen pwy arglwyd
a|y harwed wyntev; Byw wyf
i eb·y|duw o|da neb onadvnt
wy yno onyt calef a gyosue

198

Ac yna y|dyallawd moessen y vot
ef yn tervynv ar y|vvched ac y|kerd  ̷+
awd yny vyd yn|y pen issaf y|r glynn
a|elwir glyn tabor ac yna y|plan  ̷+
nawd moesen y|gwyal yn|y dayar
ac y|goruc pwll idaw yn anssawd
bed ac yd|aeth yndaw ac yna y
diffodes moessen. Ac yna y|bv y
gwyal mil o|vlwnyded* hyt yn am  ̷+
ser ddavyd vrenhin Judea ac yna y|dys  ̷+
gwyt davyd y|gan yr ybryt* glan
y|vynet hyt yn|glyn tabor y|grch*+
v y|gwyal a|blannassei voessen
yno a|davyd a|y duc wynt odyno
hyt yn|gaeruselem canys duw
a|racweles bot jechyt pobyl dyn  ̷+
yawl  onadvnt drwy rinwed
y|groc ac yna y|kerdawd ddavyd ac
wynt hyt yn arabia ac ym|pen
y|nawvetyd y doeth y|r glynn ac y
kavas y|gwyal yn|y lle y|mana  ̷+
gassei yr anghel idaw a|ffan dyn+
nwyt wynt o|r dayar y|kavas
ddavyd ar·ogleu da ganthvnt val y
kredynt eu bot yn nefawl ac
val yd|oed ddavyd yn ymchwelut odyno
y kyvarvv lawer o|niveroed ac
ef ac amryw heiniev arnadvnt
ac wynt a|gawssant holl yechyt
o|rinev y|gwyal a|nerth y|groc
ac wentev o|lef broffwytolyeth
a|dywedvtt y may duw hediw yn
rodi yechyt y|r byt drwy nerth