Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 7 – tudalen 34r

Ystoria Carolo Magno: Chronicl Turpin

34r

121

a|ledit onadunt Ac yn|ev per  ̷+
ved yd|oed venn ac wyth ychen a+
danei Ac eu hystondard a|ossodass  ̷+
ant yn|y venn A|thra welynt wy*  ̷+
teu eu hystondard yn sevyll ny
ffoynt vyth; ssef a|oruc cyelmaen;
pan wybv hynny; Kyrchv drwy y
bydinoed a|oruc yny ymgavas
ar venn Ac yn diannot y|drylly  ̷+
aw a|chledyf yn* digwydawd yr
ystondard yr llawr Ac yn|y lle
gwasgarv a|oruc y|paganyeit Ac
yna yn lle dodi gawr a|oruc
llu cret arnadvnt Ac eu kym  ̷+
ynv a|orugant A llad efream
vrenhin cigil a|seith mil o|wyr y  ̷+
gyt ac ef A ffo a|oruc gorvchel  ̷+
vaer cordvbi a|dwy vil ygyt ac
ef yr gaer y|mewn A thranoeth
y|rodes y|gaer y cyelmaen; Ac y kym  ̷+
yrth vedyd a|daly y|dinas o|hyn  ̷+
ny allan adan gret Ac wedy
hynny y|ranawd. cyerlmaen tir yr
ysbaen o|y ymladwyr Y|rei a|vy*  ̷+
nni onadvnt trigaw yno Na  ̷+
varri a|basgli a|rodes yr norma  ̷+
ndyeit. brenhiniaeth gastell a|r+
rodes yr ffreinc; Dayar naser
a|sessar awgvste a|rodes y|wyr
groec ar pwyll a|oedynt yn|y llvd
hwnnw. Brenhinieth ragwn a|rod  ̷+
es yr pigtanyeit; Brenhinieth al  ̷+
andalif a|rodes yr kyeissyeit a|hi ay

122

harvordir. Brenhinieth bordugal
a|rodes y|wyr denmaro. ar fflam  ̷+
annyeit Dayar y|galis ny|s
mynassant y|ffreinc am y han  ̷+
hiryonwch Ac ny bv yna a|ly  ̷+
vassei dross|wynep yr ysbaen
gwrthwynebv y cyelmaen
Odyna yd|ymedewis kan m  ̷+
wyaf y|lu a cyelmaen Ac y|kerd  ̷+
awd ef parth|a sein Jac Ac a|ga+
vas o|sarassin ef ay lladawd
onyt a|anvonei yn gaeth y
ffreinc Ac yna y gossodes
yn|y dinassoed arbennic esgyb
ac effeiryeit Ac* galw a|oruc
ataw yr holl gynvlleidyva honno
hyt yn dinas campostela
holl esgyb a|thywyssogyon ac
o gnghor* y|niver hwnnw y
gossodes ef y|lle honno o garyat
Jago ebostol y|vot yn ystyng  ̷+
edic idaw holl vrenhined a|thy  ̷+
wyssogyon ac esgyb cristonogy  ̷+
on yr ysbaen ar galis A rei
kynyrchawl* ac a|vei rac llaw
y|adep*  o|bob peth dyledus
y|esgob seint Jago Jbostol* Ny
osodes ef yn ffrigia vn esgob
kanys ny|s kyvrivei yn lle
dinas namyn yn dref a
honno a|rodes yn ystynedic
y|gampostela Ac o arch cyelmaen
tvrpin archesgob remys