Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 7 – tudalen 33r

Ystoria Carolo Magno: Chronicl Turpin

33r

117

y|ganer Ac yna pan rodo y|llew
breverat ydaw eneit yny kana  ̷+
von; Nyt ryved kyvodi o|duw dat
y|vab y|trydyd dyd o|veirw Ac
ny dylir ryvedv hynny kyvodi y
vab yn vyw o veirw kanys ef
a|gyvodes llawer yn vyw o|veirw
kyn diodef ohonaw; Kanys elias
ac eligeus a|vv hawd vdvnt ky+
vodi meirw yn vyw; Ys|haws
y|duw kyvodi y|vab yn vyw o veir+
w Ac ny allawd anghev o|nep
ryw vod y|atal ef y|gwr y|ffoei
angheu rac y|gynyrchoder* ay
ymadrawd Ac a gyvodes y|gorff
o|veirw. Mi a|welaf hynny yn
dogyn heb·y ffarracut Ac ny
wn i pa|delw yd|aeth ef ar nef
Y gwr a|disgynnawd yn hawd
o|r nef heb·yr rolant hawd yw
idaw esgynv yr nef pan vynno
A thi a|geffy angreifft o|hyny yn
amyl Edrych di rot y|velin ay
holyu kymeint ac a|dyrchavo y
y|hisavynn y|vyny a|ostwng
huchavyon y|waret; Edrych di
hevyt yr ederyn a|eheto yn|yr
awyr. Kymeint ac a|eheto a|dis  ̷+
gyn drachevyn Tithev dy|hvn a
a*|disgyneist o|vynyd vchel y|le
issel Ac odyno drachevyn; Yr
heul a|gyvytt y|dwyrein ac a|di  ̷+
gwyd yn|y gorllewin ac a|y· ̷+
chwel yr vn lle val kynt ac

118

yn vn agwed a hynny y goruc
duw o|r lle y|doeth ef a|aeth drach  ̷+
evyn Minhev a|ymladaf a
thydy gan yr amot hwnn oss gw  ̷+
ir y|ffyd yd|wyt ti yn|y chynnal
ac a|gedernhey vy mot i yn
orchyvygedic onyt gwir bit
orvot arnat tithev a|bit y|gwar  ̷+
adwyd yr genedyl y|gorffer ar  ̷+
nei Ar molyant ar anryded
yr genedyl a|orffo A bit velly
heb·y|rolant Ac ar hynny y trigas  ̷+
sant Ac yn llym kyrchv y|pa  ̷+
gan a|oruc rolant; ssef a|orvc y
pagan kyrchv rolant a|chledyf
a|neidiaw a|orvc yntev o|r tv
assw ac erbynyeit dyrnawt y
kledyf ar y|drossawl yny dor  ̷+
res a|ffan doress y|trossawl
y|gyrchv a|oruc y kawr idaw
a|tharaw rolant adanaw yn
gyvlym Ac yna y|gwybv rol  ̷+
ant nat oed fford idaw y|diag
odyno onyt o nerth duw Ac
ym·droi yn ogyving a|gavas
rolant. yny gavas tynnv y|gledyf
a|chan alw nerth kreawdyr nef
ymdaraw ar cawr a|orvc ay
vrathv yn|y vogel hyt y|kev
Ac yna y|rodes y|kawr garym
vawr athrugar Ac o|hyt y|lef
galw mahvmet mahvmet
vy duw i kanorthwya vi Ac
yna y|doeth y|sarassinieit o|y