Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 7 – tudalen 31v

Ystoria Carolo Magno: Chronicl Turpin

31v

111

vn o|r lleill a|dwyn y|varch ygyt ac ef
Ac val yd oed yn kyrchv y|gastell
a|rolant ymdaraw a|oruc rolant
ac ef yny gavas ymavel ar cawr
erbyn y|vre uan gan ymdiriet yn
duw ay ymchelu* drachevyn a|oruc
o|y anvod yny vvant yll|deu|wed
yr llawr Ac yn gyflym y|kyvodassant
ac y|disgynassant eu meirch Ac yn
gyvlym ymffvst a|deu gledyf cled  ̷+
yf rolant a|elwit durendard Ac a
hwnnw y|trewis ef march y|cawr yny
vyd yn dwy rann a|ffan ytoed ffara  ̷+
cut ar y|draet yn mynnv taraw
rolant a|chledyf rolant ay kyrchawd
ef ac ay trewis ar y|breich yd|oed y
cledyf yny aeth y|kledyf yr llawr
heb argywed amgen Ac wedy
colli y|gledyf o|ffaracut yn keissiaw
taraw rolant ssef y|trewis march
rolant yn|y dal yny digwyd yn varw
yr llawr a|hynny ay dwrn Ac yna
o|newyd ar eu traet yd aethant y
ymff  ac eu dyrne v ac a
 ric Ac velly y|bvant hyt na
 a|ffan orthvcherawd yd|erchis
ffarracut y|rolant oet hyt tranoeth
a|dyvot yr vn lle heb na meirch
na gwaywyr. a|hynny a|orvgant
ar bore drannoeth y|doethant yr
un lle a|chledyf a|duc ffarracut ga  ̷+
nthaw ac ny|thygyawd idaw kan  ̷+
ys trossaw* hirgam mawr a|duc

112

rolant ganthaw y ymdiffryt
rac yr anghenvil hwnnw ac y
ostwng y|gledyf ac a|mein ma +
an yssgoget a|geffynt ar y|llawr
yd|ymgvrassant ac nyt argyw+
edei dim yr cawr Ac velly y
bvant yny vv haner dyd ac yna
yd erchis y|cawr y|adv y|gyssgv
a|rac syberwet rolant ef ay go +
dawd idaw Ac a|rodes karrec a+
dan y|benn val y|bei lonydach
ganthaw Ac ny adawd rolant y
neb avlonydv arnaw na thori y
gytvot a|wnathoedynt Sef
kytvot a|wnathoedynt y|nep a
avlonydei arnadvnt na myn  ̷+
nit dim y ganthaw namyn
y|eneit na christiawn vei na
sarassin A ffan diffroes* y 
a|gwelet rolant yn eiste yn|y
emyl; amovyn a|orvc rolant
ac ef pa|ryw galedi a|oed yn  
g awt pryt na medei ar ys 
o|r byt arnaw na maen na  
yna y|dwot y|kawr ny ellit vy
brathv i vyth onyt yn vy mogel
pan gigleu rolant hynny tewi a|orvc
canys dyall ysbaenec a|wnei ef
a|honno a|dywedassei y|kawr wrth+
aw Ac edrych a|oruc y|cawr ar+
naw yn graff a|govyn pwy oed
y|henw ac o|ba|genedyl pan hano*
mor gadarn y|gwrthynebei.