Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 7 – tudalen 15v

Peredur

15v

47

peredur yna pan geysswt y dwyn o|e an+
vod rwymaw rwym  ywrwch* ar
bob vn o|r cannvr onadunt Ac ev bwrw mewn
fos vn o|r melinev. Sef a oruc yr ame+
rodres govyn kynghor o|y fenn·kyng+
horwr pa beth a wnae am hynny sef
y dwaut hwnnw wrthi mi a af eb ef
y erch y|r vnben hwnnw dyvot i ym+
welet a|thi a|dyvot a oruc y|penn·kyng+
horwr hyt ar beredur ac erchi idav yr
mwyn y|orderch dyuot y ymwelet
ar yr amerodres. A fferedur a aeth ef
a|r melinyd hyt ym|pebyll yr amerodres
ac y  aur y doyth peredur o vewn y|pe+
byll eiste a|oruc a|dyuot a oruc yr ame+
rodres attav i eiste hyt yno A byrr
ymdydan a vv ryngthvn ac yn|y lle y*
lle* yd aeth peredur o|y lety drwy laes genn+
at yr amerodres. A thranoeth y|doeth
peredur y ymwelet a|r amerodres a|r dyd
hwnnw y peris yr amerodres trefnv y|pe+
byll yn vrddasseid vrenhineid. hyt nat
oed waeth eiste yn lle noc y gylid dros
wynep y pebyll o|r tu ewn* idaw sef a|orvc
peredur y dyd hwnnw eiste ar nei*|llaw yr
amerodres. Ac ymdidan a orugant yn
garedic vonedigeid. Ac val y bydynt
vell welly* wyn a|welynt yn dyuot y
mewn gwr du maur a golwrch eur
yn|y lav yn llavn o win a gostwng ar ben
y lin gar bronn yr amerodres a rodi
y golwrch yn i llav. Ac erchi idi na
rodei na|r gwin na|r|gorwch namyn y|r
nep a ym wani* ac evo amdanei hi Sef
a oruc yr amerodres yna edrych ar bei+
redur beth a edrychy di arglwides
eb·y|peredur nanyn* moes ymi y golwrch

48

a|r gwin a peredur a lewes y gwin ac a ro+
es y gorwrch y|wreic y|melinyd. Ac
val y bydynt velly wynt a|welyn yn
dyuot atadun gwr a oed vwy no|r kyn+
taf ac ewin pryf yn|y law yn eureit
ar lvn golwrch a hwnnw yn llawn o win
a gostwng rac bron yr amerodres ac
erchi na rodi* hwnnw y|nep onyt a ymwa+
nanei ac evo amdanaei* hi. Arglwydes
eb·y peredur moes di ataf i etto hwnnw.
a pheredur a|y kymyrth ac a lewes y gwin
ohonaw ac a|roes ewyn y|prif y wreic y
melinyd; ac val y bydynt velly wynt
a|welynt gwr pengryghgoch maur
a oed vwy noc yr vn o|r deu·wr ereill
a golwrch o vaen grissiant yn|y law
yn llawn o wyn a|y rodi yn llaw yr ame+
rodres ac erchi idi na rodey y nep on+
nit y|r nep a|ymwanei ac evo amdani
hi a|pheredur a gymyrth hwnnw ac a
lewes y gwin ac a|roes y|golwrch y wreic
y|melinid; a|r nos honno y|doeth peredur
o|y lety. A|thrannoeth ef a|wisgawd
arvev amdanaw ac a aeth y ymwan
a|r|trywyr a|duc y tri|golwrch A pharedur
a|y lladawd yll|tri. A gwe* darvot idaw
ev llad yll|tri ef a|doeth y|r pebyll. Ac yna
y dwavt yr amerodres wrth baredur
Peredur dec eb hi coffa di y gret a roeist
ymi pan rodeis ynnev i|the* y|maen
a beris ytt llad yr|avang. Arglwydes
eb ynte o|m tebic i gwir a dywedy
a|minhe a|y coffaaf. Ac yna y bu ef
y·gyda a|r amerodres pedeir blyned
ar|dec Ac yvelly y|tervyna kynnyd
paredur ap Efrawc