Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 7 – tudalen 10r

Peredur

10r

25

a ydiw kei yn llys arthur. ydyw
eb·y gwalchmei ac evo diwaethaf
a ymwanawd a thi ac ni hanvv
well ef o hynny. ef a dorres i vreich
a gwaell i ysgwyd yn|y kwymp a|g+
avas gan dy baladyr di. kymeret
hynny eb·y peredur yn nechrev dial sar+
haet y korr a|r gorres sef a oruc gw+
alchmei ryvedu kymwyll ohonnaw
y korr. Ac yna y govynnawd gwal+
chmei y|r marchawc pwy oed. Peredur
vab efrawc wyf i  A dywet tith+
ev ymy pwy wyt tithev eb·y peredur
gwalchmei vap gwyar wyf i. eb yn+
tev. Ac yna ydd|aethant dwylaw mw*+
gyl. A rodi o bob vn onadunt i fyd ar
gynhal kedymdeithas diffleis o bob
vn onadunt ac e gilid. Ac yna yd|ae+
thant yll dev i·gyt hyt ar arthur A phan
giglev gei ev bot yn dyuot y·gyt y dwawt
yntev. Mi a|wydwn eb ef na bidei re+
it i warchmei* ymlad a|r marchauc
A diryved yw caffel ohonaw ef clot
kanys mwy a geif ef o|y eiriev tec
twyllwreith noc a gaffwn ni o|nerth
yn meirch a|n arvev. Ac i luest walch+
mei y diawsc ev harvev. A gwisgaw a
orugant yna amdanadunt vn·riw
wisc a|mynet law wyn*|llaw a|wnae+
thant yll dev hyt ym pebyll arthur
A chyuarch gwell. i arthur a orugant
Ac yna y dwawt gwalchmei wrth
arthur llyma arglwyd peredur ap
efrawc y gwr y a|vvost yn i geissiaw

26

 ys hir o amser groessaw wrthyt
eb·yr arthur  a phae gwy*
vot dy gynnyd  val y bv nyt
daevt* ti y wrthyf i pan euthost. A hynn
hagen a|daroganawd y corr a|r gorres
itti a|oruc kei sarhaet vdvn y|m llys
i A|thithev a|dieleist ev sarahet* wynt
ar gei. Ac ar hynny y doeth y vrenhines
y|mewn hi a|y llaw·vorynnyon A chyuarch
gwell a oruc peredur idi A llawen vvant
wyntev wrth peredur a|y berchi yn gys+
tal a|r gorev o|r llys. Ac odyna yd|aethant
gaer llion a|r nos gyntaf y doeth peredur
gaer llion mal yd|oedynt yn troi yn|y
gaer y kyfvarvv ac wynt hagharat
law eurawc Sef y|dwawt peredur yna wr+
thi a vnbenes mi a|th garwn di yn vwy+
af gwreic pay da gennyt. Na da gen  ̷+
nyf yrof a|duw eb hi a|tra vwyf vyw
ny|th vynnaf. Myn yg|kret inne eb·y|peredur
ni dywedaf innev vn geir wrth gristion
yny ellych di arnat vyg|karv yn wyaf*
gwr o|r a welych. A tranoeth yn diannot
peredur a gerdawd rac·daw yny dywanawd
ar|briforth vawr ar vynyd mwyaf a|welsey
neb Ac yn diben y|mynyd ef a|welei dy+
fryn grwnn tec a gororev y|dyffryn a|we+
lei yn goedyd tew amyl  ac yn gar+
regawc a gwast* y dyffrnn* a|welei yn
vaestyr tec ac yn weirglodiev ac yn
gyuagyuagos* y|r koet ef a welei tei
duon mawr amyl a|ffurorweith arnun
A dysgynnv i ar varch   a|y wein*
tu a|r koet Ac am ruthur o|r kyet* ef a