Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 6 rhan iv – tudalen 34

Geraint

34

kyfoethgach*.  A ỽr heb ef a|deuy ti yn gyfarwyd imi odie+
ithyr y tref. Af heb ynteu yn llawen. A phy traỽs y mae
dy vedỽl titheu arnaỽ. y|r parth arall y|r lle y doetham y|r
tref y|mynnỽn vynet. Gỽr y lety a|e hebrygaỽd hyny uu
gỽbyl gantaỽ y hebrygyat. Ac yna yd erchis ef kymryt
y enyd y ragor o|r blaen. a hitheu a|e kymyrth ac a gerda  ̷+
ỽd recdi. A|r porthmon a doeth attref. Ac ny darfu idaỽ na  ̷+
myn dyuot y|r ty  nachaf y tỽrỽf mỽyhaf a glyỽssei
neb yn dyuot am pen y ty. A phan edrych allan nachaf y
gỽelei petwar vgeint marchaỽc yg kylch y|ty yn llaỽn ar+
uaỽc. A|r iarll dỽnn oc eu blaen. Mae y marchaỽc heb yr
iarll a oed yma. Myn dy laỽ ti mae ar talym odyma. Ac
er|mettin yd aeth odyma. Py ham vilein heb ef y|gadut
ti efo heb y uenegi imi. Arglỽyd heb ef ny orchymyneisti
euo imi. pei a|s gorchymynnut ny|s gadỽn. py barth y te  ̷+
bygy ti y vynet ef. Na ỽnn heb ynteu namyn yr ystryt va  ̷+
ỽr a gyrchỽys ef. Troi penneu y|meirch a orugant y|r ystryt
a gỽelet oleu y|meirch a|wnaethant a|chanlyn yr oleu a dy  ̷+
uot y|r briff·ford vaỽr. Sef a wnaei y vorỽyn pan weles o  ̷+
leuat y|dyd edrych yn|y hol. A hi a welei yn|y hol tarth a|ny+
ỽl maỽr a nesnes attei y gỽelei. A gofalu a oruc hi am hyn  ̷+
ny. o|tebygu vot yr iarll a|e lu yn dyuot yn eu hol. Ac ar
hynny hi a|welei varchaỽc yn ymdangos o|r nyỽl. Myn
vyg cret heb hi mi a|e rybudyaf ef kyt a|m llatho. gỽell yỽ
genhyf|i vy agheu o|e laỽ ef. noc gỽelet y lad ef heb y|ryb  ̷+
udyaỽ. Arglỽyd heb hi pony wely ti y gỽr y|th gyrchu. a gỽyr
ereill llawer gyt ac ef. Gỽelaf heb ynteu. Ac yr a osteccer
o·honot ti ny thewy ti byth. Nyt rybud genhyf y teu.