Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 5 (Llyfr Gwyn Rhydderch, rhan 1) – tudalen 96r

Ystoria Carolo Magno: Pererindod Siarlymaen

96r

147

saỽch chỽi gynne. hi yr dỽc tyst+
olyaeth arnaf|i cỽplav ohonaf|i
yn|y nos honno digrifỽch godi+
neb gann weith ỽrthi. Dyoer
heb y gỽarandaỽr ti vydy vedỽ
gann ỽeith kynn gỽneuthur o+
honat kyỽylyd kymeint y hu
gadarnn a|hỽnnỽ. a chynny wne+
lych weithret. ti a|dyỽedeist val
y gobryny boen ym·danaỽ a vo
gormod gennyt. A|hỽare yn
archescob ni heb·y charlymaen.
Gỽaryaf arglỽyd heb yntev.
paret hu gadarnn a·vory tri emys
ygyt y|redec. a mi ac eu ragora
ar eu hystlys. ac ysgynnaf ar
y|trydyd dros y deu. ac a hỽary+
af a|phetỽar aual. ac a|e taula
bob eilỽers o|m dỽylaỽ yn|yr a+
ỽyr. ac a|e herbynnaf. ac o dy+
gỽyd yr vn onadunt y|r llaỽr
o vn o|m dỽylaỽ. nac yr kyffro
y|meirch. nac yr eu buander.
nyt oes boen ny|s diodefỽyf ar+
naf. Dyoer heb y gỽarandaỽr
nyt an·adỽyn y gỽary hỽnn.
ac nyt lle kỽyn ym·danaỽ. ̷ ̷
Minhev a hỽaryaf ỽeithonn
heb·y gỽilym o oreins o ganny+
at charlymaen. y bel hayarnn
a|ỽelsaỽch chỽi gynnev ger
bronn y|neuad ny|s tynnei v+
gein ychen o|e lle. mi a daflaf
a|hi y|gaer yny vo vgein kyf  ̷+
elin o|r gaer y|r llaỽr gann y
dyrnnaỽt. Dyoer heb y gỽar+

148

andaỽr nyt eidaỽ nerth dyn
gallu hynny. ac ny hend henyỽ
o gedernnyt dynaỽl. ac ef a|vyd
reit ytti avory y broui. a thi a
ỽybydy y|mae gỽac uocsach
yỽ y teu di. [ Ar oger o|denmarc
y|daỽ gỽare ỽeithon. yn llaỽen
arglỽyd heb y tyỽyssaỽc. Y piler
maỽr a|ỽelsaỽch chỽi gynnev.
yn kynnal y|neuad. mi a yma+
vaelaf ac ef ac a|e tynnaf o|e le
yny vo y|neuad yn dygỽyedic*.
ac yny lletho a vo y·danei. D ̷+
oer heb y gỽarandaỽr dyn yn+
vyt yỽ hỽnn. ac nyt oes le y+
ma y bressỽylyaỽ ygyt a hynn.
 Naim tyỽyssaỽc bieu hỽare
ỽeithon heb·y charlymaen. yn
llaỽen arglỽyd heb hỽnnỽ. Ben+
ffyccyet hu avory ymi y lluryc
dromhaf a vo idaỽ. ac a|honno
ym·danaf mi a neidaf yny vỽyf
ar benn y|neuad. ac odyno y|r lla+
ỽr. ac odyno yn llym mi a nei+
daf. yny vỽyf ar neill laỽ hu.
ac yno a|ymysgyttỽaf yny|vo
modrỽyev y lluryc yn dattode+
dic. val kyt bei crasgalaf vei
eu defnyd. Dyoer heb y|gỽar+
andaỽr hen esgyrnn yỽ dy
tev di. a|r giev gỽydna yssyd
it. os gỽir a|aruaethy. Bren+
gar bieu gỽare ỽeithon heb
charlymaen. paraỽt arglỽyd
ỽyf|i y hynny. paret hu ga  ̷ ̷+
darnn avory rodi cleuydev y  ̷