Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 5 (Llyfr Gwyn Rhydderch, rhan 1) – tudalen 95r

Ystoria Carolo Magno: Pererindod Siarlymaen

95r

143

ffro troedic hỽnnỽ. ac a oed o  ̷
e wyrda ynn keissaỽ ym·gynn  ̷+
al yn eu seuyll. a gỽympỽyt
ar laỽr y neuad yny vu da gan+
tunt kudyaỽ eu pennev. ac eu
llygeit. rac arnyneic* edrych.
ar vuander y droua honno. a
hu yn eu hofni. ac yn erchi v  ̷+
dunt na bei hir gantunt yny
orffỽyssei y kynnhỽryf hỽnnỽ.
a phan nessaỽys aỽr. osper. y pei+
dỽys y gỽynt. ac y teỽis y kyrrn
ac y gorffỽyssỽys kyffro y neu+
ad. Yna y kyuodes charlymaen
at* y|niuer y vynyd. a phan oed
baraỽt pob peth. y kudyỽyt y
byrdev. oc eu llieinev. a daruot
ymolchi. brenhin freinc aeth
o|r neilltu y|r neuad a|e niuer
o bop tu idaỽ val y deỽissei eu han+
ryded. O|r tu arall y|r neuad yd
oed hu a|e niuer yntev. a|r vren+
hines yn nessaf idaỽ. ac y|nes+
saf y d* ithev* y|merch. yr honn
ny ellit y chyffylybu y|neb o  ̷
bryt a thegỽch yn|y hoetran.
Oliuer a dodes y olỽc arnei.
ac yn diannot ymfflymychu
o|e charyat. a damuunav yn|y
vryt a|e vedỽl y bot y·gyt ac ef
yn freinc. val y gallei gỽneuthur
y damunet a|e eỽyllys vrthi.
Nyt oed haỽd y neb traethu
nac adraỽd y|giniuer anrec a|o+
ed yno. nev y|giniuer amryv
drythyllỽch a|oed yno o vỽyt

144

a llynn. herỽyd esmỽythter.
na chlust y|warannadaỽ*. na
thauot y draethu. na llygat
y|welet y gyniuer peth tec an+
rydedus oed yno. ny welsit eiro+
ed yn lle arall y kyffryỽ. ac ny|s
credei neb onyt a|e gỽelei. chỽa+
ryev y chỽaryydyonn. kyỽydol+
aethev y kywydolyonn. o aghly+
ỽedigyonn vessurev keinnea+
daeth. ac amryỽ geluydodev
or·gann. val y gỽelit vdunt
eu bot e|hun gỽedy dychymy+
gu grym y geluydyt. Pan dar  ̷+
uu vỽyta. a noethi y byrdev;
oc eu llieinev. a chyuodi o|r ac+
curyeit y vynyd. a gỽrthteith+
aỽ eu meirch. ac eu hebrannev
yn diỽall ehalaeth. a chymryt
o|r ysquiereit eu llettyev. a|ph+
ann gyuodes y brenhined. a|r
gỽyrda y ar y|byrdev. Hu gadarn
a ganhebryngỽys charlymaen
a|e deu·dec gogyuurd y ystauell
ysgyualaf. hir a blin oed dat+
kanu gỽeith yr ystauell. a|e chy+
ỽrreinrvyd. namyn ar vyrder
ny oruc dynaỽl ethrylith y
chyffelyp. Ny buassei yndi di+
ffyc goleuat eiroet. Yndi y|my+
ỽn yd|oed colofyn eureit. a co*  ̷+
leuuer maen carbunculus oed
yn|y phenn yn dydhav yn ỽastat
pan diagei y|dyd. Yno yd oed y  ̷
deudec wely gỽedy dinev o la  ̷+
tỽn dogyn eu hardet. o|syndal.