Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 5 (Llyfr Gwyn Rhydderch, rhan 1) – tudalen 89v

Ystoria Carolo Magno: Rhamant Otfel

89v

125

nev ac na allỽn chỽerthin kyt
ys mynnhem. pỽy a|ỽnaeth yỽch
hynny heb·yr hitheỽ. edrych na|s
kelych ragof. y bỽynard hỽnn a
deu ereill heb yntev a ladassant
pennev cant oc an pagannyeit
hediỽ pan vo lleihaf. a chlarel dy
orderch a erchis i|tithev yr y|gary+
at ef. kadỽ hỽnn yn|da. a synny+
eit ỽrthaỽ. ymhoelỽch chỽi bell  ̷+
ach heb hithev. a delỽch etỽa rei
ereill a|dygỽch attaf|i ỽy. ef a  ̷ ̷
daỽ yr haf kynn gallu ohonam
ni hynny heb ỽyntev. a cherdet
dracheuyn a|orugant. Ac yna
y|dyỽat yr vn·bennes hygar ỽr  ̷+
th y iarll. dabre di bellach heb hi
a|thi a|geffy ansaỽd da. arnat
a|llety. a dyỽet ym dy enỽ. a|ph+
ỽy dy voned. Oger yỽ vy enỽ.
heb yntev lydanais. ac yn|llys
charlys amheraỽdyr y|mae vy+
g|kenedyl. heb y vorỽyn mi a|th
atỽen bellach yn da digaỽn heb
hi. Ac yna y|teir morynyon a
arỽedassant oger hyt y·dan oli+
ỽeden. ac odyna yn gyntaf a
ỽrteithassant y varch. ac a|e du+
gant y|r ystauebyl. a|gỽedy hyn+
ny a|dynnassant y aruev y amda+
naỽ yntev. ac odyna y golych+
yssant y|vrathev yn destlus. ac
a|e dodassant y gyscu. ac a roes+
sant idaỽ lysewyn bendigeit
rinỽedaỽl y vỽytta a|r blanha+
ssei duỽ e|hun yn|y erber. holl

126

y iechyt y gelỽit. nyt oed dyn
a|allei y|gỽerthydyaỽ o da byda+
ỽl. ac yntev a|gysgỽys ac ag  ̷ ̷+
hen oed idaỽ. a|phann dyhunỽys
amysgaỽnnach yd ymglyỽei.
ae* yachach. no|r aual yachaf
ar y berllan. Peidỽn bellach a  ̷
dyỽedut am oger ly|danys cur+
ceis ny diffygei da arnaỽ pan vei
reit idaỽ vrthaỽ. a|thraethỽn y
ỽrth rolond tyỽyssaỽc. ac oliuer
y|getymeith. y gỽyr a|adaỽssei
oger yn|y vrỽydyr yn ymlad yn
rymus. a|e cleuydev. ac yd oed
etỽa o|r paganneit val yn eu her+
byn. ny ellynt ỽy hagen taraỽ
dyrnnodev kymeint ac yn dilu+
det ar y dechrev. ac ỽrth hynny
sef a|ỽnaethan fo. ac ny|s ryue  ̷+
dei neb arnunt ony bei ynvyt.
a|r paganneit yn eu hym·lyt
y|geissaỽ llad eu pennev. Ac yna
y|peris. Otuel. keissaỽ a govynn
y ieirll ympob lle yn|y llu. a gỽe+
dy na chaffat hỽy ef a|ỽybu yn
hyspys y|mynet parth ac atali
y geissaỽ ymỽan. ac yn vuan
kerdet y|ỽisgaỽ ymdanaỽ a seith
cant marchaỽc vrdaỽl ygyt
ac ef a|oruc yntev. a|r gỽaeth+
af oll a|digonei o|hynny o|niuer
val y gallei oruot ar vrenhin
kadarnn. a|gỽedy gỽiscaỽ ym  ̷+
danaỽ ysgynnv ar y varch a oruc
Otuel. a mynet y gyfrỽch a|r
brenhin a|dyỽedut vrthav ar