Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 5 (Llyfr Gwyn Rhydderch, rhan 1) – tudalen 79v

Ystoria Carolo Magno: Rhamant Otfel

79v

85

daf|i yn·daỽ ef a|th|lado di a|th
holl getymeithas. a|r niuer yssy
y|th gylch. ac ynn enỽedic ro  ̷+
lond dy nei. gỽr pei as|kaffỽnn
i. euo y|mrỽydyr nev ynn lle y
gallei vy march redec yn|y erb  ̷+
yn. a|m cledyf ni* a|e gỽanỽn ef
yny vei ver trỽydaỽ. Sef a|ỽna+
eth rolond yna chỽerthin. ac
edrych ar|y brenhin. ac odyna
dyỽedut ỽrth y|saracin val y
hynn. ti a elly dyỽedut dy holl
eỽyllys heb ef ynn aỽr heb y
ludyas o neb o|r freinc it. dich+
aỽn heb·y|charlys y tra uo da
gennyt ti. ỽrth vot ynn diogel
idaỽ o|m plegyt. i. hyt ym penn
yr ỽythnos. Ac yna y dyỽat
Otuel ynyfyd* y|dyỽedỽch hynny
heb ef ỽrth na anet yn dyn y|bo
arnaf|i y|ofynn. tra gaffỽys y|cle+
dyf hỽnn ar vy|glun. Curceus
yỽ y enỽ. ỽrthaỽ y|m vrdỽyt ynn
varchaỽc vrdaỽl. ac nat oes e+
tỽa naỽ mis yr pann ledeis. i.
pennev mil o|freinc ac ef. pa
du oed hynny heb·y charlys.
deu·it y|gof yt dyỽedut yn. Mi
a|dyỽedaf yn llaỽen heb·yr otu  ̷+
el. neur edynt ỽyth mis. a|r na+
ỽuet yỽ hỽnn yr pan distryỽyt
ruuein dy dinas ti arbennic. ac
o|r hỽnn y|th elỽit ti yn amher+
aỽdyr ohonaỽ. Garsi vrenhin
a|e varỽnneit a|e kymerth ida  ̷+
ỽ e|hun. ac yna y llas o gỽ rỽg

86

gỽyr a gỽraged vgein mil. ac
ychỽanec maỽr heuyt y·gyt
a hynny. ac y phusteis ynhev
y saỽl ohonunt ỽy a|m cledyf hyt
nat aeth yr hỽyd o|m hardỽrn
hyt ympenn yr ỽythnos. Ac
yna y|dyỽot y freinc. gỽaethir+
oed duỽ heb ỽy velly dy eni ti
eiroet. ac estud o lengys mar  ̷+
chaỽc prouedic y|daeoni oed hỽn+
nỽ. a|gyuodes y|vynyd a|throssa+
ỽl maỽr pedrogyl yn|y laỽ. ac
a geissỽys y daraỽ a|hỽnnỽ. a ro+
lond a aeth y·rydunt. ac a|dyỽ+
at ỽrth estud val hynn. estud
heb ef. yr vy|gharyat. i. o|chery
di vi o dim. peit a|r saracin. ac
arbet ef. canys y·ttiỽ yn ymdi+
ret ynof|i. hyt na attỽyf ỽneu+
thur drỽc idaỽ. a gat idaỽ dyỽe+
dut y holl eỽyllys. Ac yna sef
a|ỽnaeth marchaỽc ac annỽyt
krynỽr gantaỽ prouycel y enỽ
o|sein gille. mynet o|r tu dra|e
geuyn y|r gennat heb ỽybot
idaỽ. ac a|e deu·dỽrnn ym·auel
y|gỽallt y benn a|e tynnv gan+
taỽ y|r llaỽr. ac otuel a|gyuodes
yn llym y|vynyd. aa tynnỽys
curceus y gledyf. a|e dỽrnn yn
eureit. ac a|doreis benn y|march+
aỽc y arnaỽ yny vyd yn gỽare
yn emyl traet y brenhin. Ac
yna sef a|ỽnaeth y freinc er  ̷+
chi y|dala. ac yntev a enkilyỽys
ar neilltu oc eu plith ỽy. a|e