Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 5 (Llyfr Gwyn Rhydderch, rhan 1) – tudalen 79r

Ystoria Carolo Magno: Rhamant Otfel

79r

83

honnaỽ yno llys gỽylev y|na+
dolyc ynn arbennic anrededus.
a|r deudec gogyuurd o|ffreinc
ygyt ac ef. ac anneiryf o|ie+
irll. a|barỽnneit. a marchogy+
onn vrdolyon ygyt ac ef. a  ̷ ̷
phob rei onadunt yn digrif+
hav y|brenhin. a|e niueroed.
ac yn|y llaỽenhav hyt y|gell  ̷+
ynt orev. ac o gytuun·deb hỽy
a ossodassant dadlev. ac ynn
hỽnnỽ ỽynt a|ym·gadarnnhys+
sant trỽy gyflyed yd eynt y
reuelu yn erbyn Marsli vren+
hin yr yspaen. a hynny ỽedy
darffei vis ebrill. a chaffel ona+
dunt llysseuoed neỽyd. a gỽe+
llt ir eu meirch. a chynn ca  ̷+
nv gosberev hagen yn|y tref
hỽynt a glyỽynt chỽed˄lev e  ̷ ̷+
reill. nyt amgen. no|ry lad
vgein mil oc eu freinc. onyt
ystyryỽys duỽ onadunt y|gỽr
a|wnaethoed yr holl vyt. Na+
chaf saracin o|r yspaen. Otuel.
y enỽ. gỽr a|ỽedei yn anrydedus
o|bedeir ford. o arderchogrỽyd
o bryt. a chedernyt yn aruev.
a chennedyl. a doethineb. yn
dyuot yn gennat y garsi vren+
hin. ac yn Marchogaeth trỽy
baris yny doeth hyt yn llys y
brenhin. ac yn disgynnv yn|y
porth. ac odyno y dechreuis vy+
net y|vynyd ar hyt y|gradev
tu a|r neuad. ac yna. Oger o

84

denmarc. a gỽallter o orreins.
a|naim tyỽyssaỽc kadarnn.
a|gyfuaruuant ac ef. ac yn  ̷+
tev a|erchis vdunt ỽy dangos
charlys idaỽ. ac a venegis v  ̷ ̷+
dunt y vot yn gennat y|vren+
hin ny|s carei ef o|ỽerth vn
bỽttỽn. a chynntaf y hatteba+
ỽd gỽallter. ỽely dy racco ef
yn eisted heb ef y gỽr kyfysslỽ+
yt. a|r vaỽr varyf. a|r ỽisc du
ymdanaỽ. a gỽr ys yn eiste ar
y neillaỽ a|r vantell yscarlla
coch ymdanaỽ. Rolond y|nei ef
yỽ hỽnnỽ. ac oliuer iarll yỽ
y gỽr ys ynn eiste ar y llaỽ ar+
all idaỽ ketymdeith rolond. a|r
deudec gogyuurd ys yn eiste
o bop parth vdunt ỽyntev ỽedy
hynny. Mynn Mahumet heb
y saracin bellach mi a|adỽenn
charlys. a phoet tan drỽc. a
phlam ỽyllt a losco y varyf
ac o|hollto y gorff trỽy gledyr
y dỽy·vronn. hyt y sodlev. Ac
yna dyuot racdaỽ ger bronn
y brenhin a oruc val kynt
a dyỽedut ỽrthaỽ val hynn.
charlys heb ef gỽarandaỽ ar+
naf|i. kennat ỽyf|i y|r brenhin
cadarnnaf a|vu eiroet yg|ky+
ureith yr yspaen gỽr ny|th an  ̷+
nerchỽys di o|dim canys dy+
lyei. achaỽs y|vlyghav oho+
nat. a|llidyaỽ mahumet.
a minhev poet y gỽr val y cre  ̷+