Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 5 (Llyfr Gwyn Rhydderch, rhan 1) – tudalen 74r

Ystoria Carolo Magno: Chronicl Turpin

74r

63

diannot kyuodi ell|dev y·gyt a
chaffel pob vn y|varch. ac yn|y
lle gossot o rolont ar y caỽr a
dỽrndard y gledyf. a thebygu y
lad. a|r march a treỽis yn deu han+
ner ar vn dyrnnaỽt. a gỽedy y
dyuot ferracut ar|y draet. ac
yn bygythyaỽ rolont a|e gled  ̷+
yf. y taraỽ yntev o rolond ar|y
vreich yd oed y cledyf yn|y laỽ.
a|chanyt argyỽedei y|r vreich y
dyrnaỽt. y cledyf eissoes a a  ̷+
eth o|e laỽ. Ac yna ỽedy colli
y gledyf o|ferracut. keissaỽ ro+
lont a|e dỽrnn a oruc. ac ny|s
cauas namyn y march yn|y dal
yny dygỽyd yn varỽ. Odyna
yd ymladassant ar eu traet. ac
eu dyrnnev. ac a mein. A ph  ̷+
ryt gosper erchi kyghreir
hyt trannoeth a oruc ferra+
cut y rolond. ac ymadaỽ tran+
noeth a orugant ar dyuot y
ymlad heb veirch. heb leiuev
yll|dev. A gỽedy amodi yr ym+
lad. y·d|aethant y pebyllev. A
thrannoeth y doethant ar eu  ̷
traet gỽaỽr dyd yr ymlad val
y|hamodessynt. ferracut eissoes
a|duc gantaỽ gledyf. ac ny rym+
haỽys idaỽ. Canys rolond a
dugassei gantaỽ trossaỽl troy+
dic hir. ac a hỽnnỽ yd amdiffyn+
nỽys e hun educher. ac y|ffustỽ+
ys y caỽr. ac nyt argyỽedỽys
idaỽ dim. a mein maỽr heuyt

64

a oed yn|y maes. y taflaỽd yn hyt
y|dyd ef. ac nyt argyỽedaỽd idaỽ
dim o hynny heuyt. a gỽedi bli+
naỽ o|r caỽr a|e orthrymu o gys+
cu. erchi kyghreir a|oruc y ro+
lond ỽrth gyscu. Ac val yd|oed
rolont yn ỽas syberỽ maỽrury+
dic. dodi carrec a|oruc y·dan y benn
val y bei lonydach y kyssgei. 
Diogel oed yntev canys amot
a|oed y·rygtunt na cristyaỽn a
rodi* gyghreir y saracin. na sa+
racin y gristaỽn. y|chadỽ yn gy+
ỽir. a|phỽy bynnac a|torrei yn
dirybud. y lad a|ỽneyt idaỽ. a
gỽedy kyscu dogyn o|r kaỽr. de+
ffroi a oruc. a rolont yn eisted
gyr y laỽ. ac amouyn ac ef o
rolont. pa ryỽ gedernyt. a|pha
ryỽ galedi a oed yn|y gnaỽt pryt
na allei na gỽayỽ. na|chledyf
na maen. na phrenn ar·gyỽedu
idaỽ. Ny ellir vy|mrathu heb y
caỽr namyn y|m bogel. a phann
giglev rolond hynny. trossi mal
kynys dyallei. canys yspaenec
a|dyỽedei. ac o|r ieith honno y gỽy+
dat rolond ohonei digaỽn. ac
ar hynny edrych a|oruc y caỽr ar ro+
lond. ac am·ofyn ac ef val hynn.
a phỽy dy enỽ tithev. rolont
heb ef yỽ vy enỽ. O|ba genedyl
heb yntev pan ỽyt ti. mor a gat  ̷+
darn yd|ym·erbyny di a mi. Nyt
ym·gyfaruu a|mi eiroet dy|gyn
gadarnet ti. O|genedyl freinc