Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 5 (Llyfr Gwyn Rhydderch, rhan 1) – tudalen 72v

Ystoria Carolo Magno: Chronicl Turpin

72v

57

yr aghenogyon a|ỽelei yd ym  ̷ ̷+
ỽrthodassei aigoland a bedyd.
ac a|gauas yn|y holl lu a|ỽis  ̷ ̷+
gỽys yn hard ymdanut. ac a|e
porthes yn anrededus o vỽyt a
diaỽt. Ac ỽrth hynny y|mae  ̷
yaỽn medylyaỽ meint cabyl
y cristonogyon ny wassanaetho
yn vfyd ar aghennogyon crist.
Canys charlys a|golles y bren  ̷+
hin saracin. a|e genedyl y|ỽrth
vedyd. am dielỽet y traethassei
agkennogyon crist ỽrth aigol  ̷ ̷+
and. pa beth dydbraỽt a|vyd y|r
neb a|traetho yman yn|dielỽ
y|r achennogyn*.  pa delỽ y gỽar  ̷+
andaỽant ỽy yr arglỽydiaỽl
lef yn dyỽedut. kerdỽch y ỽr  ̷ ̷+
thyf y|rei emelltigedic yn| ̷ ̷
tan tragyỽyd. Canys neỽyn
a uu arnaf. ac ny rodassaỽch
ym vvỽyt. a heuyt yr|ymli  ̷+
ỽev ereill y am hynny. a bit
honneit pan yỽ bychydic a  ̷ ̷
tal dedyf duỽ na|e fyd myỽn
cristyaỽn ony|s cỽpla o|weith+
redoed mal y tysta yr yscrythur.
ac a|dyỽeit. mal y|byd marỽ
y|corff heb yr eneit. velly y|byd
marỽ y|fyd heb weithredoed
da yndi e|hun. ~ ~ ~ ~ ~
A c odyna trannoeth y|do+
ethant yn aruaỽc o|bop
parth y|r ymlad adan a  ̷+
mot y|dỽy dedyf. Ac sef oed ri+
uedi llu charlys. pedeir mil ar

58

dec ar|hugeint. a chan mil.
o varchogyon. a chan mil oed
lu aigoland. a|phedeir bydyn
a oruc y cristonogyon. a|r sara+
cinneit a orugant bymp.
A|r gyntaf onadunt a|doeth
y|r vrỽydyr a|orchyuygỽyt yn
diannot. ac odyna y deuth yr
eil vydyn o|r saracinneit. a|he+
uyt y gorchyuygỽyt yn|dian+
not. Ac yn|y lle pann ỽelas
y saracinneit eu colli hỽy. ym+
gymyscu a orugant eu teir by  ̷+
dyn ygyt. ac yn eu perued ai+
goland. a|phan ỽelas y cristo  ̷+
nogyon hynny. eu damgylchy+
nv a|orugant o bop parth. ac
o|r|neill barth y doeth. ernad de  ̷
belland a|e lu. ac o|r parth ar  ̷ ̷+
all iarll estult. a|e lu. O barth
arall y|deuth arastagnus vren+
hin. a|e lu. a|e gogylchynu a
oruc y|tyỽysogyon vdunt.
a|thyỽyssaỽc lluoed o|r tu ar+
all. a chanv eu kyrnn moruil
ac eu kyffroi yn vuan gan
ymdiret yn duỽ. a|dỽyn ru+
thyr yn eu plith a|oruc er+
nalld. a|e llad ar dehev. ac ar
assev. a bỽrỽ a gyfaruu ac ef
yny doeth at aigoland ym
perued y llu. ˄a|e lad a|e gledyf e hun.
ac yna y|bu lefein a gordear
maỽr gan baỽp o|r saraciny+
eit. ac y dygỽydỽys y cristo+
nogyon yna o pob parth am