Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 5 (Llyfr Gwyn Rhydderch, rhan 1) – tudalen 62v

Purdan Padrig

62v

19

ty* a|e|godef ony mynny ymhoelut
drachauen. Ti a|ỽely hagen yn
gyntaf y poenev a odeuant hỽy. di+
euyl oed o bop parth vdunt yn gỽan
trossolyon heyrnn y·rỽg breicheu
y|rot. ac yn|y throi yn gyfuanet
nac oed haỽd gỽelet y dynyon o  ̷ ̷+
ed ygkroc vrth y bacheu. namyn
megys kylch tan kyfan y|gỽelit
yn seuyll rac ebrỽydet y|troei.
a phan vyrryyssant hỽy yMarchawcar
yr rot a|e dyrchauel o|r rot ef yn|yr
aỽyr. y gelỽis yntev enỽ iessu grist.
ac y disgynnỽys y|r llaỽr heb ar+
gyỽedu dim idaỽ Odyna y kerdas+
san y dieuyl a|r. Marchawc. ygyt ac ỽy
parth a thy maỽr. a mỽc aruthyr
ohonaỽ. a maỽr oed let y ty. ny
ellit hagen gỽelet pa gyhyt oed.
rac y hyt. a phann oed dalym y
ỽrth y|ty yn dyuot. ef a gymerth
ofyn rac meint y gỽres a ỽely
yn dyuot o|r ty. a seuyll a|ỽnaeth
a|r dieuyl a|dyỽat ỽrth; enynnva
ysyd yma yn|y lle a ỽely ti. Myn+
nych. na mynny h reit yỽ yti ger+
det hyt yno. ac ymneinnaỽ yndaỽ.
Hỽy a glyỽyn hagen y rei truein
yn cỽynaỽ. ac yn lleuein yn|y ty.
Pan deuth y|r ty. ef a|ỽelas gỽele+
digaeth aruthyr yno. kyflaỽn o  ̷+
ed laỽr y|ty o byllev crynnyon dỽ+
fyn. a rei hynny oed bop vn ỽrth
y|gilyd mal yd oed anaỽd y neb vy+
net yryctunt. a phob vn o|r pylleu
hynny oed laỽn om amgen vỽyn
yn taỽd brỽt. ac yn sodi yndunt
gvyr. a gỽraged. Meibon. a|mer+
chet. nyt riuedi bychan o dynyon.
a rei ohonunt gỽedy sodi oll. Ereill.
hyt y haeleu. Ereill. hyt eu llygeit.
Ereill. hyt eu geneuev. Ereill. hyt y myn+

20

nyglev. Ereill. hyt eu bronnev. Ereill. hyt
eu bogel. Ereill hyt y|mordỽydyd. Ereill.
hyt y glinyeu. Ereill hyt y|ysgeired. Ereill.
yn seuyll a|e vn troet yndaỽ. Ereilla|e
dỽylaỽ yndaỽ. Ereilla|r neill laỽ yndaỽ.
Paỽp hagen ygyt yn lleuein. ac
yndaỽ yn vdaỽ. ac yn ỽylaỽ rac do+
lur. ac yna y|dyỽat y|dieuyl ỽrthaỽ.
Reit yỽ yti ymynneinaỽ ygyt a|rei
hynn yma. a dyrchauel y. Marchawca|ỽna  ̷ ̷+
ethant ar darparu y|vỽrỽ yn|y mor+
belleu hynny. ac val y gelỽis ef.
enỽ iessu. y diffygyssant ỽy yn|y dar  ̷ ̷+
par. Odyna y|dieuyl. a|ducssant y. Marchawc.
ygyt a|hỽy y vynyd maỽr. ac yn|y
mynyd hỽnnỽ yd oed laỽer o dyny+
on noethon. gỽyr. a gỽraged. hen.
a Jeueinc. ac yn grỽm ar|vlaen
y byssed. a mỽy oed niuer y mynyd
hỽnnỽ no|r holl niueroed a|ỽelsei ef
gynt. a rei hynny oll oed megys yn
adolỽyn aghev yn ergrynedic. a|e
hỽyneb tu a|r|gogled. ac enryuedu
a|ỽnaeth y. Marchawc. beth a adolygei y|ni+
uer truan hỽnnỽ. ac un o|r dieuyl
a|dyỽat vrthaỽ ef. ac·attoeth yn
ryuedu yd ỽyt ti. beth a|ery y bop+
yl mor ergrynedic a|hynn yma.
Ony chyt·synnyy a ni a* ni* ac ym+
hoelut dracheuen ti a|e gỽybydy yr
ergryt a|ery y bopyl honn. breid
y daroed y|r dieuyl dyỽedut hẏnn
na·chaf ỽynt garỽ o|r mynyd yn
dyuot. ac yn|ysglyffleit y dieuyl.
a|r marchaỽc. a|r holl bopyl. ac yn|y
bỽrỽ ympell y|r parth arall y|r myn+
yd y|myỽn auon lynedic. ac oer.
dan vdaỽ. a|chỽynvan. Nyt oed oer+
uel kyffelyb y|r oeruel yr auon hon+
no. ac val y keissynt ỽy ymgyuot
o|r dỽfyr hỽnnỽ. y|dieuyl oed yno
heb o˄rffỽys yn redec. ac yn|y sodi.