Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 5 (Llyfr Gwyn Rhydderch, rhan 1) – tudalen 32v

Efengyl Nicodemus

32v

Ac am hynny y crogassauch chvi euo. ac y gweliassauch a gleif. Pan gigleu yr ideon hynny
daly iosep a wnaethant. a| e anuon yg| karchar o achaus y sadvrnn hvnnv. hyt yn vn o| r
sadyrnneu ereill. canyt oed avr y wnneuthur dim yn y erbyn. canys sadvrnn oed. Nin+
heu a wdam hep wynt na dyly di dodi dy gorff yn y daear. namyn y vỽrỽ y vuystuileiet
ac y| r adar. Tebic yv yr ymadraud hvnnv hep y iosep y ymadraud y goliath. yr hvnn a
wattuarvys y duv byv gan ysgaelusav dauid. ac vrth hynny y dyvat duv truy y proff+
wyt. Mi bieu y dial. a minheu a dialaf. Ac ofynhav o| e gallonn a oruc pilatus ac ymolchi.
a dyvedut. Y|gwyd yr heul glan ywyf|i hep ef o waet y gwiryon hvnn. A chvitheu a gy+
merasauch arnavch. ac ar ych meibon y waet ef. ac y mae ofyn arnaf inheu dyuot bar
duv a| e dial arnnauch chui. ac ar ych meibon amdanav ynteu megys y dyvedassauch.
A phan gigleu yr ideon yr ymadrodyon hynny chuerv vu ganthunt. a| e warchae
y|myvn guely cayat. a chayu drvs y guely a·dan glo annas. a chaiphas. a dodi keittueiti
y gadv. Ac yna yd aethant ygg| kygor ygyt. yr offeireit a| r diagoneu. a chynnvll paub
ygyt erbynn y sadvrnn arall y vedylyav pa dihenyd a wneynt ar iosep. a gwedy ymgynnull
onadunt ygyt y tywyssogyon annas a chaiffas y dvyn iosep rac y bronn. ac agori y clo
adan ynseilyeu y tywyssogyon. ny chaussant iosep yno. A phan gigleu y gynulleitua hyn+
ny anryued vu ganthunt. Ac val yd oedynt yn anrydeuedu nachaf vn o| r marchogyonn
ry gattuassei ved yr argluyd yn dyuot y|myvn y egluys yr ideon. ac yn dyvedut. pa ryv
turyf a doeth yn y daear hep ef pan yttoedem ninheu yn cadv y bed. ac y guelsam angel yn
trossi y maen y ar y bed o drvs y vynnwent. ac yn eisted arnav. ac nyt oed haus edrych ar+
nav noc ar luchyaden. a| e wisc mal eiry. a rac y ofyn ynteu y sythassam ni mal meirỽ. a ni
a glyvyssam yr angel yn dyvedut vrth y gvraged a doethoedynt y edrych bed iessu. Na vit
ovyn arnavch. Mi a vn pan yv iessu a geissuch. neu ry gyuodes mal y racdyvat. Douch ac e+
drychuch y lle y gossodet ef. ac euch y dyvedut y disgyblonn y| ry| gyuodi ef o veirỽ. ac y rac+
vlaena wynt y galilea. yno y gueluch mal y racdyvat. Ac yna y gelvis yr ideon attunt
y marchogyon a getuyssynt y bed. a gouyn vdunt pvy oed y gwraged y dyvat yr angel
vrthunt. A phaham na delynt wy y gvraged. Ni wdam ni hep y marchogyon pa wra+
ged oedynt wy. ac vegys meirỽ vuam ninheu rac ouyn yr agel. pa phuryf y gallem nin+
heu dale y gwraged ar y llun hvnnv. Byv yỽ duv hep yr ideon na chredunn yuch. Ny cre+
dassauch keuei hep y marchogyonn yr gyniuer gwyrth. a rinwed a glyvyssauch ac a wel+
ssauch yn ych gwyd y iessu yn y wneuthur. Pa delv y creduch chuitheu yni. Da hagen y dyw+
edassauch chui. byv yv yr argluyd. ac nyt byv yr hvnn a grogassauch chui. Ac vrth hynny
nynheu a gredun ac a glyvyssam ry warchae iosep ohonauch chui yr hvnn a gladvys corff
iessu y|myvn gorwedua. adan glo ac ynseileav y drvs. a phan agorassauch y lle. ny|s cavss+
auch ef. Ac vrth hynny roduch chui ynni iosep canys cattuassauch ef. a nynheu a rodun
y chui iessu a gattuassam ninheu yn y ved. Ny a| e rodun hep yr ideon y mae iosep yn arimathia
y dinas e| hun. Ot ydiv iosep yn arimathia hep y marchogyon. y mae iessu y|galilea. val y klyv+
assam ni y|gan yr agel yn y venegi y| r gvraged. A phan gigleu yr ideon hynny ouynhav
a orugant yn vaur rac clybot o| r bobyl yr ymadrodyon hynny. a chredu onadunt y iessu.
A chyweiraỽ llavered o da a| e rodi y| r marchogyon yr dyvedut onadunt ry dvyn o| e disgy+
blon corff iessu yn lletrat. ac wynt yn kyscu. ac os y raglav a vlynhaa am hynny ni a vyd+
vn drossoch. ac auch digyrydun chui. a| r marchogyon a gymerassant y da. ac a dyvedass+
ant yvelly. mal y dysgassei yr ideon vdunt. a horttyav yr anglot hvnnv a orugant y
baup. Phines offeirat ac adda gorchymynỽr. ac aggeus diagon. E tri hynny a doeth+
ant o alilea y gaerusalem ac a dyvedassant y tywyssogyon y| r offeireit. ac yr a oed yg
kynulleittua y sinagoga o ideon. ry welet iessu onadunt yr hvnn a grogessynt hvy.
ygyt ac vn ar dec o| e disgyblonn yn ymdidan ac ynt yn eu kymerued. y|mynyd
oliuet. ac yn dyvedut vrthunt. Euch ar hyt y byt oll a phregethuch y
baup. a betydyvch paub o| r kenedloed yn en y tat. a| r mab. a| r yspryt