Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 5 (Llyfr Gwyn Rhydderch, rhan 1) – tudalen 15r

Mabinogi Iesu Grist

15r

a diwyllỽynt Duỽ. y rann o| m da. Ac ydaỽ ynteu yd attebaud y guas jeuang. Agel y Duỽ wyf i
a ymdangosseis hediỽ y| th ỽreic ty. yn wylaỽ ac yn guediaỽ. a my a| e dideneis hi. Yr onn
a ỽyppech dy y keiff veichogi o·honnat. a honno temel y Duỽ vyd. a| r yspryt glan a orffỽ+
ys yndi. a hi a vyd gỽynuydedic ar yr holl wraged. yn gymeint ac na dyỽetto bot y che+
ffelyp kynno hy na guedy. Dysgynn o| r mynyd ar dy wreic. A thitheu a| e keffy hy eneit yn y
chroth. yr argluyd Duỽ a gyffroes hat yndi. ac a| e gỽnaeth yn vam yr tragyỽydaul vendith.
A Ioachym a| e guediaud ac a dyỽot ỽrthaỽ. O cheueis. i. rat gar dy vron dy. eisted ychydyc
yn temyl i. a bendicca dy was dy. Yr argel a dyỽot idaỽ. Na dyỽet dy dy was. namyn dy gyt+
was. y vn argluyd yd|ym weisson. nyt amgen y duỽ. Canys vy myỽyt. i. a| m diaỽt. anwel+
edic yỽ. y| r dynyon. ac ỽrth hynny nyt myvy a dylyy ty. y wediaỽ vynet y| th temel ty.
namyn yr hỽnn a rodut y my. Gwna aberth y Duỽ o·honaỽ. Yna y kymerth Joachym oen
ac y dyỽot ỽrth yr agel. Ny veidun. i. wneuthur aberth y Duỽ. pei na bei didi a| e harchei. a
rodet gannyat ymi y aberthu. Yna y dyỽot yr agel. Nyt annogỽn. i. didi y aberthu pei
nat adnebydassaon eỽyllys Duỽ ymdanat. Ac ef yn gỽneuthur yr aberth. y·gyt a| r mỽc
o| r aberth yd aeth yr agel y| r nef. Yna y dyguydaud Ioachym yn dadoluch. o| r hỽechet aỽr o| r
dyd hyt bryt gosper. Meibon. a chyneỽitỽyr a doethant attaỽ. cany ỽydynt paham y dy+
gỽydassei. a debegyssynt y vot e hun yn y lad. breid y drychauassant. A phan dyỽat ef vdunt
ỽy yr hynn a ỽelsei o ryveduch ac ovyn. wynteu a annogassant ydaỽ gỽneuthur yr hynn
a archassei yr agel heb ohir. ac ymchuelut ar y wreic yn diannot. Guedy treiglaỽ o Ioach+
ym yn y vedul beth a ỽnelei ae ymchuelut ae peidyaỽ. y dygỽydaỽd kyscu arnaỽ. A| r agel
a ymdangossassei idaỽ y dyd hỽnnỽ. ac ef heb gyscu. a ymdangosses truy y hỽnn. ac a dyỽot
ỽrthaỽ. Myvy yỽ yr agel a rodes Duỽ yn geitỽat ytti. dysgyn yn diogel ac ymchuel ar dy
wreic. y da a ỽnnaethost di ty a| th wreic. y mae yn amluc ger bron yr hollgy+
uoethauc a ryỽ hat a rodet yt. y kyuryỽ ny bu eiroet. ac ny|s cauas y prophuydi eiroet y
kyffelyb. ac ny|s caffant vyth. A phan deffroes Ioachym y gelỽis attaỽ y veibon. ac y me+
gis vdunt y vreudỽyt. ac wynteu. a wediassant Duỽ. ac a dyỽedassant. Mogel bellach
rac tremygu agel Duỽ. kyuot a cherdun. ac yn araf gadun dan gerdet yr yscrybyl y
bori. Wynt a uuant dec niaỽarnnaỽt ar hugeint yn dyuot. Yna yd ymdangosses yr ag+
el y Anna a hi yn guediaỽ. ac y dyaỽt idi. Dos y| r porth a elỽir y porth eur. a thi a gyuar+
vydy a| th ỽr yno. canys hediỽ y daỽ attat. A hitheu a vryssyod hy a| e morynnyon. ac
yn y porth y seuis ac y guediod. a guedi hir aros pan dyrcheuis y llygeit y gueles Io+
achym yn dyuot a| e yysgrybyl gar y vronn. A hy a aeth duylaỽ mynwgyl ydaỽ. a hy a
dalaud dioluch y Duỽ. ac a dyuot. Guedu oedun ac nyt wyf bellach. diffrwyth eodun
a beichauc ỽyf yr haur honn. A lleỽenyd maur vu gan baỽp o| e chefnessafyeit ac eu ke+
temdeithon hynny. Naỽ mis guedy hynny y ganet merch y Anna. a Meir vu y heno.
Guedy meithrin y verch teir blyned. yr aeth Ioachym ac Anna y temel Duỽ. i wnneu+
thur aberth ydaỽ. o rody Meir yn llaỽorỽyn idaỽ. ac yg| ketemdeithas y gỽerydon.
Yr honn y dyd ac yt nos a trigaỽd y|guassanaeth Duỽ. A guedy gossot gar bron
y temyl. hy a esgynnaỽd pymthec o| r gradeu y temyl. hyt nat etrychei Veir
ar y reeni mal y gnotaei maban jeuegtit. Am hynny y ryuedaud paub o hyneif
yr egluys. Yna Anna yn gyulaun o| r ysbryt glan. hy a dyỽot yg| kyfedrychedi+
gaeth paub. Duỽ argluyd y lluoed. cof yỽ gantaỽ ef y geir a dyỽot. ef a ovỽy+
ha Duỽ y bobyl o lau tramỽy yny drossei ef y kenedloed. a challonnev y rei vfyd.
Ac ef a agorres y glusteu ef ar yn gwedieu ny. ac a bellaod y ỽrthym ny
kyrcheu yn gelynyon. diffrwyth oed y vam. a hi a vagaud goruchelder yn
yr Israel. a lleỽenyd. Yr aỽr honn y gallaf i rody offrỽm y Duỽ. ac ny allant
vy gelynyon. i. vy gwahard. Duỽ a drosses y rei hynny y vrthyf i. ac a rodes
ym leỽenyd tragyỽydaul. Yttoed Meir yn ryuedaỽt y| r bopyl. yr honn pan oed
teir bluyd a gerdey o gam da. ac yn berffeithaf y dyỽedei. Ac velly yd ytto+