Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 5 (Llyfr Gwyn Rhydderch, rhan 1) – tudalen 129v

Ystoria Bown de Hamtwn

129v

281

dyrchauel y|drossaỽl y vyny a
cheissaỽ taraỽ boỽn ac ef ac ny|s
metraỽd namỽyn y march yn+
y|ddygỽyd yn varỽ yr llaỽr a
boỽn yn ehỽydyr a|gyuodes y
vyny ac a|dynnaỽd y|gledyf ac
yn llitiaỽc a ossodes ar y caỽr
a fei metrassei ef a|y traỽssei
trỽydaỽ. Sef a|wnaeth y caỽr
yna y vrỽỽ a|r gaflach a|e vedru
yn|y uordỽyt yny aeth y|gaflach
trỽy y vordỽyt. ac elchwyl dyr  ̷ ̷+
chauel y|drossaỽl a|cheissaỽ taraỽ
boỽn ac ef ac ny|s metraỽd na  ̷ ̷+
mỽyn gan y ystlys y|r llaỽr. Yna
y gossodes boỽn arnaỽ ynteu
a|e ve  dru ar ben y ysgỽyd
yny   aeth y vreich ddeheu
idaỽ ymdeith ac yn gyflym
y|trewis y freich asseu ymde  ̷ ̷+
ith ac yn ol hynny y benn a|e
deu·droet a|e eneit a|gymerth
y kythreuleit yn ddidadleu.
ac yna yd aeth boỽn y myỽn yr*
ac yd erchis y|r wreic dỽyn bỽ  ̷ ̷+
yt idaỽ. a|hitheu a|dywot y cai
ddigaỽn ac nyt oed uaỽr y
diolchei idi yr hynny. Yna y
duc y|wreic idaỽ bara peilleit
da yr hyn a|oed reit idaỽ a|chic

282

  gwarthec ac yn ol hynny
  kic garanot a hỽyeit a|gue  ̷ ̷+
  dy hynny amylder o gic man  ̷ ̷+
  adar. a|gwin claret digaỽn
  y|gadarnet. ac ynteu a|fỽy  ̷ ̷+
  taaỽd yn raỽth megys dyn
  disynỽyr a|ffeth diryued
oed   hynny hir y buassei heb
vỽyt a|guedy bỽyta digaỽn
ohonaỽ ac yuet kymedrolder.
y gryfder oll a|e leỽder a gafas
drachefyn. ac yna y|dywot ỽrth
y|wreic moes im varch. a march
a rodes hitheu idaỽ. ac ysgynnu
a|wnaeth ynteu ar y march a
cherdet racdaỽ hyt y gharusa  ̷ ̷+
lem at y padriarch. a chyffessu
ỽrthaỽ a|wnaeth y holl pechodeu
a|menegi idaỽ pa wed y llas y
dat. a|ffa|wed y gwerthyssit yn  ̷ ̷+
teu y sarassinieit. a|ffa wed y bu  ̷ ̷+
assei yn gỽassanaethu y|ermin
venhin. a|ffa|wed y kyhudyssit
ynteu ỽrth y brenhin. a|ffa|wed
y hanuones ynteu o|e garcha  ̷ ̷+
ru at vratmỽnd. a|ffa|wed y di+
egis ynteu o|r karchar. a|ffa|wed
yd ymlitiỽyt. a|ffa|wed y llada  ̷ ̷+
ỽd ynteu bratmỽnt. a|ffa|wed
y|diegis drỽy y|dỽfyr. a|ffa|wed