Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 5 (Llyfr Gwyn Rhydderch, rhan 1) – tudalen 127r

Ystoria Bown de Hamtwn

127r

271

yr creu y|gallon yd archaf it na|m
gettych yn|y poeneu hyn a|uo hỽy
namỽyn* vy|grogi neu vy mligaỽ
neu vy rydhau inheu odyma. Sef
yd oydynt yn gỽarandaỽ arnaỽ
y|ddeu ỽr a|oedynt yn|y warchadỽ.
ac y|dywetyssant hỽy; ef a|th grogir
di traytur auory. a|disgynnu y vn
o·nadunt ar hyt raf y|r gwayret
ar uessur dỽyn boỽn y|r llaỽr
uchaf. y·gyt ac y gwyl boỽn ef yn
disgynnu. Sef a|wnaeth ynteu
kyuodi yn|y seuyll yn|y erbyn.
a|chyt ac y|daỽ y gỽr y|r llaỽr ar
ogyfuch a boỽn dyrchaf llaỽ a|y
ddỽrn yn gayat a|tharaỽ boỽn
ar uon y glust yny dygỽydaỽd
ynteu y|r llaỽr. Oi a|arglỽyd nef
heb·y boỽn. praf a|beth y gwanhe  ̷ ̷+
eis i kanys pan ym byryỽyt i
yma gyntaf a|bot yg|cledeu y|m
llaỽ. a|chant pagan o|r parth arall
ny rodỽn i geinaỽc erdunt hỽy
yll cant. ar yr vn dyrnaỽt bych  ̷ ̷+
an y pagan hỽn y dygỽydeis in  ̷ ̷+
heu y|r llaỽr ac ony ddialaf ineu
y|dyrnaỽt ny rodỽn yrof ỽy pili  ̷ ̷+
edic. a|dyrchauel y drossaỽl y vy+
ny a|wnaeth a|tharaỽ y pagan
ac ef ar y ben yny vyd y|emennyd

272

yghylch y trossaỽl ac ynteu yn
varỽ y|r llaỽr. a|chael cledeu y pa  ̷ ̷+
gan o boỽn yna a|y dynnu allan.
ar hynny galỽ o|r marchaỽc arall
ar y gedymdeith ac erchi idaỽ
ffrystaỽ a boỽn y vyny ỽrth y di  ̷ ̷+
uetha. Sef a|wnaeth boỽn yna
dachymygu kelwyd a|dywedut
ry|drỽm ỽyf i ac ny|digaỽn e|hunan
yn|dỽyn a|dabre ditheu o|e gym  ̷ ̷+
orth ef. Mi a|wnaf hynny yn lla  ̷ ̷+
wen a|disgynnu a|wnaeth ef ar
hyt y raf y|r gwaeret. Sef a|wna  ̷ ̷+
eth boỽn yna torri y raf a|r cledeu
yn vchaf y gallei oduch y benn
a|dygỽydaỽ y|gỽr ar vlaen y cledeu
yny aeth y cledeu trỽy y gallon
ac ynteu yn uarỽ y|r llaỽr. a|thri
diwarnaỽt kyn no hynny ny
chaỽssei ef dim bỽyt. ac yna gue  ̷ ̷+
diaỽ a|wnaeth ac ymdifregu a
duỽ y rydhau odyno. a|guedy
gwediaỽ ohonaỽ trỽy nerth yr
arglỽyd duỽ torri yr holl kadỽy+
neu heyrn a|oedynt arnaỽ. ac
ny bu lawenach ynteu eiroet
noc yna ac o lewenyd y neidaỽd
uch y benn pymthec troedued at
y not y neidaỽd. ac nyt oed un ofyn
yno arnaỽ. a|fford ehag oed honno