Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 5 (Llyfr Gwyn Rhydderch, rhan 1) – tudalen 126r

Ystoria Bown de Hamtwn

126r

267

erbyn y laỽ deheu ac erchi o|y var  ̷ ̷+
chogyon kyuodi oll yn eu seuyll
a|e gymryt a|e rỽymaỽ yn duruig
gadarn. a|menegi udun erchi o
ermin idaỽ ef peri crogi boỽn yn
vchel o|achos kyt·gysgu o·honaỽ ef
a iosian y verch. Sef a|wnaeth y
marchogyon yn ebrỽyd y achub ac
a|chadỽyneu heyrn rỽymaỽ y|draet
yn gadarn ddiogel a|dodi pỽys
am y vynỽgyl a bỽyssei pymthec
llat o|wenith. ac yna y|dywot brat  ̷ ̷+
mỽnd ỽrthaỽ bei na bei vy|goruot
ohonot o|th wayỽ a|th cledeu a|m
bot yn ỽr it mi a|barỽn dy grogi
yn|diannot. ac eissoes ny byd gwell
a|gey. mi a|baraf dy|ddodi y|m geol
ac y may deg ỽryt ar|ugein o|dyf  ̷ ̷+
ynder yndi. ac ny|chey yno gwne  ̷ ̷+
uthur dim o|r a|uo da genhyt dieithyr
nadred y|th vrathu a|fryuet ereill
gwenỽynic. a|ffetwar|aren torth o
vara grut a|gey beunyd hyt tra
vych vyỽ heb dim ygwanec. reit
yỽ imi arglỽyd vot ỽrth dy vynnu
di a|th ewyllus. Mi a|th borthaf di
heb·y bradmỽnd yr vnweith hon
yn|dda. a|gwedy hynny ny chey
ddim onyt megys y|dywedeis|i
gynne. ac yna torri y vỽyt idaỽ
a|wnaeth bratmỽnd. a|gwedy bỽy  ̷ ̷+
ta o·honaỽ erchi a|wnaeth brat  ̷ ̷+
mỽnd y|r gwyr y gymryt a|y|ddỽ+
yn y|r geol. a|hỽynteu a wnaeth  ̷ ̷+
ant hynny. ac yn llỽrỽ y benn

268

y byryỽyt y waelot yr eol a ffei
na|s differei duỽ ef a|dorrei y vy  ̷ ̷+
nỽgyl kyn y vot hanner y fford.
Yn yr eol honno yd oed amylder
acholubyr a|ffryuet ereill gwenỽy  ̷ ̷+
nic. a|r pyuet hynny oedynt yn
y ofalu ac yn y vrathu yn vynych.
Sef y cauas ynteu dan y dỽylaỽ
trossaỽl petrogyl cadarn ac a hỽn  ̷ ̷+
nỽ ymdiffin rac y pryfet ac eu llad
oll hayach. a|hyt tra fu ef yn yr
eol honno ny chafas ef vndyd tra  ̷ ̷+
yan y wala o vara a dỽfyr o mynnei
ynteu dan y draet y kaei a deu
varchaỽc a ossodet o|y warchadỽ
ynteu. a dydgweith y dywot boỽn
oi a arglỽyd duỽ llawer trallaỽt
a gofut yd ỽyf i yn y gael yn yr
eol hon. ac myn pedyr pei|diagỽn
odyma mi a ddygỽn y goron rac
ermin. a mi a rodỽn idaỽ dyrnaỽt
yn yghwanec hyt na dywettei
vyth wedy hynny vn|geir ỽrth
arall. ny haydyssỽn arnaỽ peri
vym|phoini vel hyn. canys o|m
cledeu i yd enilleis idaỽ brenhin  ̷ ̷+
aeth arall. a|thrỽy ỽylaỽ y|dyỽot
boỽn yr ymadrodyon hynny. a
nosweith yd oed ef yn kysgu y
doeth pryf gwenỽynic acholubyr
oed y enỽ a|y vrathu y|gnhewillin
y tal. sef a|wnaeth ynteu duhu  ̷ ̷+
naỽ a|chael y pryf ac a|y drossaỽl
y dyffust a|y lad. Dyuot iosian
at y that a|gouyn boỽn ny ỽydat