Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 5 (Llyfr Gwyn Rhydderch, rhan 1) – tudalen 124v

Ystoria Bown de Hamtwn

124v

261

oed ef am ymadrodyon iosian.
Sef a|wnaeth hitheu y·gyt ac y
kyuodes o|e llewygua kymryt
ediuarỽch am ry|dywedut ohonei
y mor serth ac y dywot ỽrth boỽn
a galỽ ar vrawtwayth idi ac erchi
idaỽ mynet at boỽn ac adolỽyn
idaỽ dyuot dracheuyn y ymdidan
a|hi ac o ry|dywedyssei hitheu dim
a uei ỽrthỽyneb ganthaw ef. hi a
ỽnaei iaỽn idaỽ ỽrth y varn a|e
ewyllus ehun y|gennat a|aeth
at boỽn ac a|dygỽydaỽd ar ben
y lin rac bron bown a menegi y
gennadỽri idaỽ a|wnaeth ac a+
dolỽyn idaỽ mynet y ymwelet
a iosian. nac af y·rof a duỽ heb
ynteu. ac o achos dy|dyfot ti ar y
gn gennadỽri honno. kymer y
gwisc las racco brethyn odidaỽc
yw o|r parth draỽ y|r m˄or a gwisc ef.
Y wisc a|gymerth y gennat a|thra  ̷ ̷+
chefyn at iosian y doeth a menegi
idi na ddoi ef y ymwelet a hi. go  ̷ ̷+
fyn idi hitheu pỽy a royssei y wisc
odidaỽc honno idaỽ ef bown heb
ynteu. Myn mahom vyn duỽ|i
kelwyd oed dywedut y vot ef
yn vilein. a|chan·ny daw ef y ym  ̷ ̷+
welet a miui miui a af y ymwe  ̷ ̷+
let ac ef. a rocddi y kerddaỽd hi
yn·y|ddoeth y|r ty yd oed boỽn yn  ̷ ̷+
daw. ac ygyt ac y guyl ef hihi yn
dyuot kymryt idaw ynteu y vot
yn kysgu a chỽrnu yn vchel a

262

wnaeth ef. dyuot idi|hi rocdi yn  ̷+
y|doeth hyt y guely. ac eisted ar
erchwyn y gwely a wnaeth hi
a dywedut ỽrthaỽ. arglỽyd tec
duhun yd oed im ychydic ymdi  ̷ ̷+
dan a vynnwn y dywedut wrthyt
pei da gan dy anryded di y waran  ̷ ̷+
daỽ. a unbenes heb·y boỽn llude  ̷ ̷+
dic a briwedic ỽyf i ac ymhỽyth
taỽ a|sson ỽrthyf a gat ym orfowys
ac ys drỽc a|beth y diolcheist|i imi
vy llafur. Sef a wnaeth hitheu y  ̷ ̷+
na ellỽg y dagreu yn hidleit yn·y
wlychaỽd y hỽyneb hi oll gan y
dagreu. a gyt ac y gwyl ef hi yn
y dycyruerth hỽnnỽ truanhau
yn y gallon a|wnaeth ỽrthi. ac yna
y dyỽot hi drỽy y hỽylaỽ ỽrthaỽ ef.
arglỽyd heb hi trugarhaa di ỽrthyf
ac o dywedeis eireu cam ỽrthyt
mi a|wnaf iaỽn it ỽrth dy vod ac
yn ygchwanec mi a|ymadaỽaf a
mahom. ac a gredaf y iessu grist y
gwr a|diodefaỽd agheu ymhren crok
ac a|gymeraf gristonogaeth yr|dy
garyat ti. Sef a|wnaeth ynteu y  ̷ ̷+
na kyuodi yn|y|eifte a|dodi y|dỽylaỽ
am y mynỽgyl hi a rodi kussan idi.
sef yd oydynt yn edrych arnun
yn ymgussanu y|ddeu ỽr a rydha  ̷ ̷+
yssei ynteu o garchar bratmỽnd.
ac ar hynt hỽy a gyrchyssant ermin
ac a|dywedyssant ỽrthaỽ vot boỽn
yn gwneuthur kewilid a sarhaet
uaỽr idaỽ kan yd oed ef yn kytgyscu