Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 5 (Llyfr Gwyn Rhydderch, rhan 1) – tudalen 114r

Ystoria Carolo Magno: Can Rolant

114r

219

bellach a aruer ohonot pỽy a|vyd
perchennaỽc arnat ti bellach.
Y neb a|vo medyannus arnat ny
orchyuygir vyth. ny byd bygỽl
ny chryn yr ouyn neb. nyt ary+
neigya yr ellyllgerd na chrethre+
ulaeth. namyn gỽastat diaf+
yrdỽl yd aruer. a|dỽyỽaỽl nerth
yn damgylchynedic o nerth. ac
ysprydaỽl ganhorthỽy. a|thidi
y|lledir y saracinneit ar ny las
onadunt. TlClot y|duỽ a arder+
cheueist o|r gyniuer gỽeith y|di+
eleist gỽaet yn harglỽyd ni
iessu grist yn trychu y|pagan+
nyeit. ac ydeỽon. a|thydi y|ter+
uynir gỽironned. a|chyfyaỽn+
der. a|thydi y|trychir yr aelodev
a letrattaho. O|r cledyf haỽssaf
ymdiret idaỽ. o|r gorev y aỽch.
o|r llymaf o|r cleuydev. o|r cled+
yf ny chaffat eiroet y gyffe+
lyp. ac ny cheffir byth. Y neb
a|th oruc. ny oruc na chynt na
gỽedy dy gystal. Nyt aeth yn
vyỽ yd anỽaedỽyut arnaỽ yr
bychanet y dyrnnaỽt. Os mar+
chaỽc llesc ofynaỽc a|th geiff
nev saracin. nev dyn anffyd+
laỽn. ys maỽr a dolur yỽ gen+
nyf|i hynny. a gỽedy yr yma+
draỽd hỽnnỽ rac ouyn dygỽ+
ydaỽ y gledyf yn llaỽ sara  ̷ ̷+
cinneit tarav tri dyrnaỽt
a oruc ar y|maen marmor y+
ny vyd y|maen yn drylleu hyt

220

y daear yn diargỽed y|r cledyf.
ac yna y|rodes ef lef ar y gorn
y edrych a|delei neb attaỽ o|r
cristonogyon a|oedynt yn lle+
chu yn|y llỽynev. neu a|glyỽei
neb o|r a athoedynt y byrth yr
yspaen. val y delhynt ỽrth y ag+
hev y gymryt y varch. a|e gle+
dyf. ac y ymlit y saracinneit
ac yna y kant yr eliphant
y gorrnn yn gyn gadarnet. ac
yny holldes y gornn yn deu han+
ner. a thorri y dỽy waet ỽyth+
en. ac ef a|dyỽedir torri giev
y|mynỽgyl idaỽ yna. A llef y
corn a duc agel o nef odyna h
hyt y lle yd oed charlymaen.
yn glynn y|mieri. ỽyth milltyr
y|ỽlat yno. y|tu a gỽasgỽyn.
y|lle yr oed charlymaen yn pe+
byllaỽ. ac yn diannot y|myn+
nassoed charlymaen ymhoel+
ut o|e nerthav. nac ef arglỽ+
yd heb·y gỽenỽlyd. kann oed
kyfrin ef am aghev rolond.
Gỽybyd di heb ef o|r achaỽs
lleiaf y kenit y corn. ac nat
reit idaỽ ef ỽrth dy ganhor+
thỽy di. namyn hely annyfe+
ileit gỽyllt y mae. ac am h
hynny y cant y korn. ac o
gygor y|bradỽr y|teỽit yna am
rolond. ac yna y dyỽanaỽd
battỽin y vraỽt ar rolond y+
n|y lle yd oed yn ymgreinaỽ.
ac yn damunaỽ dỽfỽrac