Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 5 (Llyfr Gwyn Rhydderch, rhan 1) – tudalen 113r

Ystoria Carolo Magno: Can Rolant

113r

215

chỽys kytymeithas yr egylyon.
ac ar hynny turpin archescop
a vryssỽys y|dial hỽnnỽ ar val+
quidon ry|ladassei. a|thrỽy y dar+
yan a|r lluryc a|r aruev ereill.
ac ysglyuyeit y benn y ar y gorf.
ac yr hynny corff yr anfydlaỽn
etỽa yn ymgynnal y|varchoga+
eth heb y benn. yn hir herỽyd
y|grym. a|r angerd ry aruaeth+
assei yn|y vyỽyt. ac ar hynny
grandon tyỽyssaỽc ymladev y
paganneit. a duc ruthyr y ar
y ar y varch aỽydusy ereint a|e
vrathu a gỽayỽ trỽy y aruev.
a|thrỽydaỽ e|hun a|rodi cỽymp
idaỽ y|r llaỽr y ar y|varch yn va  ̷+
rỽ. a|r eneit detỽyd eissoes yn
kymryt buched rac llaỽ hep o*
ouynhav. ac ar hynny llad en+
geler y getymeith val y bydynt
getymeithon yn|y byt yma.
ac yna y lladaỽd y|pagannyeit
ar vn tu. brengar. a|gỽimỽnt.
o saxonia. ac astorius gyt ac
ỽy. ac yna y|rodes y paganneit
gaỽr ar y cristonogyon. ac ỽyn+
tev a|ỽybuant o|vn vryt bot y
pagannyeit yn mynet drostunt.
ac yna y kyffroes rolond ar
lit. a|phan arganvu grandon
ef yn lletauỽynaỽ tu ac attaỽ
fo a|oruc a|e ragot a|oruc rol+
ond idaỽ. ac ef a|e treỽis a|dỽrn+
dal yny vu y|gỽr a|r|march yn
dỽy rann o bop parth y|dỽrndal

216

a|r dyrnnaỽt hỽnnỽ a leỽenhaaỽd
y cristonogyon. ac a tristaaỽd y
paganneit. ac gỽedy llad y|tyỽys+
saỽc y foassant. ac eu hymlit a
oruc rolond vdunt a|e ỽyr. ac eu
hadaỽ yn danvanev canys mỽy
laỽer a las yno no riuedi y rei
a|e lladaỽd. ac yna y|digalonnet
y pagannyeit hyt na ellynt ỽy
gennal* eu haruev. ac yna y ka+
nassant eu kyrrnn. ac a|r kyrrn
yd ymladassant. ac velly y cỽp+
laassant y|vrỽydr trỽy y kyrrn
y gnotteit annoc y gỽyr yn|y vrỽ  ̷+
ydr. ac vellys* y llas y paganneit.
ac ychydic onadunt a|diengis
a foassant ar|varsli. ac nyt oed
lei eu houyn yno. noc rac bronn
rolond. a|e lu. a|thra welei ro+
lond ỽy. ef a|e hymlyttyaỽd.
a|gỽedy na ỽelei ef neb yn|y gyl+
ch. ef a|dyỽanaỽd ar saracin duy*
diffygyaỽl yn llechu y|myỽnn
llỽyn a|e daly a|oruc a|nyddu pe+
deir gỽialen a gỽnneuthur pe+
tỽar reỽaỽc a|e rỽymaỽ ỽrth
brenn yn diffleis. a gỽedy y rỽy+
maỽ mynet y brenn brynn a|oed
agos idaỽ. ac odyna ef a|ỽelei
laỽer or saracinneit y·gyt. ac
ymhoelut a|oruc y|lynn mieri
y|lle y kyrchei paỽb o|r a vynney
adaỽ pyrth yr yspaen. ac yna ka+
nu y gorrnn. ac ef a ymgynnull+
aỽd attaỽ yno amcan y gann
hỽr o gristonogyon. ac a h