Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 5 (Llyfr Gwyn Rhydderch, rhan 1) – tudalen 109v

Ystoria Carolo Magno: Can Rolant

109v

201

ac yna y dyỽat ef ỽrth Oliuer.
val hynn. a garu getymdeith y
gỽyrda hynn yn wahanredaỽl
megys etholegdigyon. a edeỽis
charlymaen genhym ni yym  ̷+
ladỽn ninhev a|r pagannyeit
ygyt ac ỽynt a|throstunt yn
ỽraỽl val y caffỽynt ỽyntev
angrefft ohonam ninhev y
ymlad yn ỽraỽl heb giliaỽ yr
neb ryỽ berigyl. kyrch ti a|gle+
if. a minhev a dỽrndal yny ry+
uedo ˄paỽbac yny diffrỽythont
oc a|n gỽelo yn ymlad. ac ar
hynny turpin archescop a|gyr+
chỽys penn brenn* a galỽ y fre+
inc yn|y gylch y|yrru grym yn+
dunt. a dechreu y|ymadraỽd
val hynn. a ỽyrda grymus coffe+
ỽch pan˄yỽ gan grist ych gelỽir
yn gristonogyon. a megys y
kymerth ef diodeiueint y·ro+
ch chỽi. velly y lydylyỽch|ỽithev
a diodef agev drostaỽ yntev.
a|cheissaỽ y getymeithas yn  ̷+
tev velly o|ch agev chỽithev.
Disgynnỽch y ar ych meirch.
ac estyngỽch ar ych glinyev.
a chymerỽch ellygdaỽt y|gen+
nyf|inhev y viccari ef. ac na
vit an·ym·diret gennỽch he+
diỽ. o|bydỽch veirỽ caffel a ỽn+
ewch coronev ygyt a|r merth+
.yr. ia gỽedy eu hellỽg a rodi
bendith vdunt. erchi vdunt
gyuodi. a gossot yn benyt ar+

202

nadunt na ffoynt rac y|paga+
nnyeit namyn ym·erbyn ac
ỽy o|dyrnnodev maỽr mynych.
ac yna ysgynnv a orugant
ar eu meirch. ac yn diogel gan+
thunt ỽlat nef. gan ysscae·lu+
saỽ y halltuded daeraỽl. o|e ma+
rỽ a damunynt yr caffel bu+
ched a vei well. y marỽ heuyt
a damunynt yr caffel rei y
llad oc eu gelynyon. Ac yna
y dyỽat oliuer vrth y|freinc
val hynn. llyman y paganny+
eit yn an kyrchu ni paham yd
ymaroỽn nynhev ac ỽy oc eu
kyrchu. a rodi vdunt y dyrno+
dev kynntaf. kyirỽchỽn* vynyd
lleỽenyd. ac ystondard charly+
maen a dodỽn aỽr arnunt. ac
yn diannot kyrchu mynyd
lleỽenyd a orugant y dodi gaỽr
a brathu y meirch ac yspardu+
nev. a chyrchu yr yspaenỽyr.
ac ny ffoes y saracinnyeit. ac
velly yd ymgymysgỽys y llu
ffydlaỽn. a|r anffydlaỽn. Al+
sarot nei marsli oed vlaenaf
o|r pagannyeit. ac angreiffy+
aỽ llu y freinc a oruc yn valch
val hynn. Y freinc anfydlaỽn
chỽy a|ymgyuaruydỽch a nini
ac a|brouỽch an nerthoed drỽc
ych ketỽis y|neb a dylyei ych
kadỽ. ynvyt uu charlymaen
ych rodi y|ch colli yg|ketymei+
thas rolond. a phan giglev