Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 46 – tudalen 58

Brut y Brenhinoedd

58

aru. yn|y carchar hỽnnỽ o dolur colli y|chy+
uoeth. a|e that a|e gỽr y gỽnaeth e|hun y
lleith. ac yna y rannassant hỽynteu y
kyuoeth yrydunt. ac y|doeth y|vargan o|r
tu draỽ y humyr y|gogled yn|y theruyn.
ac y cuneda o|r parth yma y|humyr. a|lloy+
gyr. a chymry. a chernyỽ. a chynn penn y
dỽy vlyned y kyuodes anuundeb yrydunt
hỽynteu am uot penndogyn y kyuoeth
gann cuneda. ac ef yn ieuhaf. a mar+
gan yn hynaf ac ar y|rann leihaf. a chy+
nnullaỽ llu a ỽnaeth margan. ac ann  ̷+
reithaỽ kyuoeth cuneda o tan a|chle  ̷ ̷+
dyf. a|dyuot a|ỽnaeth cuneda yn|y erbyn
a|e erlit yny doeth hyt yg|kymry. ac ar
uaes maỽr ymgyfuaruot. ac yna y|llas
margan. ac o|e enỽ ef y|gelỽit y lle hỽn+
nỽ margan yn|y lle y|mae manachloc
uargan. a gỽedy y uudugolyaeth h
honno y kymerth Cuneda lyỽodraeth
.ynysprydein. o gỽbyl. ac y|gỽledychỽys yn tag+