Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 46 – tudalen 359

Brut y Brenhinoedd

359

a|wisgỽys Coron y teyrnas o|r saesson ~
ac o hynny aỻan y coỻes priaỽt genedyl
yr ynys eu henỽ ac eu dylyet. ac ny|s caỽs+
sant o hynny alan. namyn diodef yn
wastat keithiwet saesson arnadunt ~
Y tywyssogyon a|uu ar kymry gỽedy
hynny pob eilwers a orchymynneis i
y caradaỽc o lan garban uyg kyt·oessỽr
ac idaỽ y hedeweis defnyd y yscriuenu
y ỻyuyr o hynny aỻan. Brenhined y sa  ̷+
esson y|rei a|doethant ol yn ol a orchymyn+
neis y wilym o walMeibyr a henri hon+
tondeson. a thewi a|rei kymry Canyt
ydiỽ gantunt y ỻyuyr kymraec a ym+
choeles Gwalter archdiagon ryt ychen
o kymraec yn ỻadin. yr hỽn a traethỽys
yn wir o weithredoed kymry. ac a ym+
choeleis inheu oỻ o kymraec yn ỻadin.
ac eilweith y·d|ymchoelet y ỻyuuyr hỽn
o ladin yg kymraec. ac y·ueỻy y|teruy  ̷+
nha y gweithredoed hyn yma Explicit
historia brittonum ~ ~ ~ ~ ~ ~