Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 46 – tudalen 30

Brut y Brenhinoedd

30

arnaỽ a|bỽyall ar ỽarthaf y|helym y+
ny holldes yr helym a|r pennfestin ac a|o+
ed o hynny hyt y llaỽr. a gỽneuthur aer+
ua digaỽn y|meint o|r lleill. ac ny orffỽys+
sỽys corineus o|r ruthur honno yny anaf+
ỽys cann|mỽyhaf y elynyon. ar ny|s llad+
aỽd o·nadunt. a|phann ỽelas brutus hyn+
ny kyffroi a|oruc o|garyat y|gỽr. a|chyr  ̷ ̷+
chu a|e vydin yn canhorthỽy y corineus.
ac yna y|dodet y lleuein maỽr. ac y|bu yr
aerua trom creulaỽn o bop parth. ac o|r
diỽed y cauas gỽyr tro vuudugolyaeth.
ac y|kymellỽyt y|ffichteit ar ffo. a|gỽedy fo
goffar hyt yn ffreinc y|cỽynỽys ỽrth y
getymdeithon rac yr estraỽn genedyl a
ymladassei ac ef. ac yna yd oed deudec
brenhin ar ffreinc yn aruer o|vn teilygda+
ỽt. a rei hynny o|gyt·duundeb a|adaỽssant
nerth idaỽ y|vynet ygyt ac ef y|dial y
sarhaet a|e gollet. ac y|ỽrthlad estraỽn
genedyl o|teruynev ffreinc. a|e gỽlat  ̷