Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 46 – tudalen 217

Brut y Brenhinoedd

217

edrychant ar|y|dayar. Y syr a|dỽc y+|gann
tunt y drych. a|r gnotaedic redec a|ỽasga+
rant. Echtyỽynedigrỽyd mercurius a|ỽuhaa.
ac aruthter uyd y|r a|e hedrycho. Pennfe+
stin mars a|eilỽ uenusPennfestin mars a|ỽna
gỽasgaỽt. kynndared mercurius a|kerda y|teruy+
neu. Orion hayarnaỽl a|symut y cledyf.
Y moraỽl heul a ulinhaa yr ỽybyr. Jubiter
a gerda y|ganhededigyon. lỽybreu. a uenus
a edeu y|gossodedic linyeu yg|kyghoruynt
sadỽrnn seren a|dygỽyd. ac o grỽm grym+
an y|llad y|rei marỽaỽl. Mantaỽl y punt
a dobynha yn gamm. yny dotto maharen y
grymyon grynn y danaỽ. llosgỽrn y sarph
a crea lluchedenneu. a|r cranc a amrysson
a|r heul. Gỽyr a esgyn keuyn y|seithyd
a thyỽyllaỽ a|ỽnant gỽerynolyon ulo+
deuoed. Redec y|lleuat a gynhyrua zodi+
acumac yg|kỽynan yd ymdorrant pelia+
ws. Nyt ymhoel neb o|ỽassanaeth ianus.
namyn yny bo caryat y|drỽs yd|ymgel  ̷ ̷+