Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 46 – tudalen 128

Brut y Brenhinoedd

128

sỽylyaỽ yndaỽ. ac yr hynny hyt hed  ̷+
iỽ y maen yno. A guedy clybot yn
Ruuein yr oresgyn o caraỽn enys
prydein. a|r ry lad guyr Ruuein
ac eu guasgaru ac eu dihol. sef a wn+
aeth sened Ruuein anuon allectus a
their lleg o wyr aruaỽc ganthaỽ. ỽrth
geissyaỽ llad y creulaỽn hỽnnỽ. ac y
dỽyn enys prydein ỽrth darystyged+
igaeth y wyr Ruuein. ac heb un gohir
guedy dyuot allectus enys prydein. ac
ymlad a charaỽn a|e lad. y kymyrth
e|hun llywodraeth yr enys yn|y laỽ. ac
odyna guneuthur creulonder a mol+
est ar y brytannyeit. y gyta guneuth+
ur asclepiodotus o achaỽs yr ymadaỽ
o·honunt ac arglỽydiaeth guyr
Ruuein a gỽrhau y caraỽn. Sef
a wnaeth y brytannyeit heb allu
diodef hynny. duunaỽ y·gyt. a gun+
euthur asclepiodotus tywyssaỽc et cetera