Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 46 – tudalen 105

Brut y Brenhinoedd

105

ỽn yr dieleist dy lit ar casỽallaỽn. Gỽna
ỽeithon trugared ac ef. beth a|uynny
di gantaỽ ef amgen no thalu teyrnn+
get y|r ruueinaỽl teilygaỽt o ynys. prydein.
ac estỽg y|titheu. a gỽedy na rodes ul  ̷ ̷+
kassar attep idaỽ y|dyỽat auarỽy ỽrth  ̷+
aỽ ual hynn. O ti·di ulkassar hep ef. h
hynn a edeỽeisti gỽedy goruydut ar cas+
ỽallawna rodi yt darestygedigaeth o ynysprydein.
llyma casỽallawn gỽedy goruot arnaỽ. lly+
ma ynysprydein. yn ystygedic yt trỽy uy nerth
i. beth a|dylyaf|i ymblaen hynny y|ỽneu+
thur yti. nyt ef a|ỽnel creaỽdyr nef.
a dayar diodef ohonaf|i na llad casỽallawn.
uy arglỽyd i na|e daly. ac ynteu yn gỽn+
euthur vy mod o|r sarhaet a|ỽnaeth  ̷ ̷+
ym. Ednebyd ti ulkassar nat haỽd llad
casỽallawn a|miui yn uyỽ. y|gỽr nyt keỽi  ̷ ̷+
lyd gennyf|i rodi uy nerth idaỽ onny
bydy di ỽrth uyg|kygor i. ac yna rac
ouyn auarỽy. tagneuedu a|ỽnaeth ul+