Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 45 – tudalen 9

Brut y Brenhinoedd

9

bỽyt a pheunydaỽl ymlad yn eu blinaỽ anuon
kennadeu a|wnaethant hyt at Brutus y erchi
canhorthỽy am rydit udunt Canys ouyn o+
ed gantunt eu gwanhau o eisseu ymborth
a goruot arnunt rodi y ty ac gỽedy menegi
hynny y Brutus medylyaỽ a wnaeth pa wed
y gallei eu rydhau ac ouynhau a|oruc yn
uaỽr rac colli y wyr ac nat oed gantaỽ ef
o allu y gallei roddi cat ar uaes y wyr gro+
ec. Ac gỽedy medylyaỽ o·honaỽ Sef y caf+
as yn|y gyghor kyrchu kyrch nos am eu
pen a cheissaỽ  tỽyllaỽ eu gỽywyr* a cha+
ny allei ynteu hynny heb ganhorthỽy rei
o wyr groec Galỽ anacletus kedymdeith anti+
gonus a oruc attaỽ a dywedut ỽrthaỽ ual hyn
gan dispeilaỽ cledyf arnaỽ. O tidi ỽr ieuanc
Ony wney di yn gywir uuud yr hyn a
archaf ui y ti llyman teruyn dy diewe+
ed ti antigonus ar cledyf hỽn. Ac sef yỽ hy+
nny pan uo nos heno y dygaf gyrch nos
am penn gwyr groec mal y caffỽyf wneu+
thur aerua yn dir·ybud arnadunt ac se 
y mynaf tỽyllaỽ o·honot titheu eu gỽyl+
wyr hỽy a|e gwerssylleu Canys yndunt
hỽy yd oed reit treiglaỽ yr arueu yndunt