Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 45 – tudalen 50

Brut y Brenhinoedd

50

darestỽng. A mynet Bran ar freinc
a byrgwin gantaỽ y geissaỽ dial eu
tỽyll ar wyr. ruuein. A phan gigleu y ru+
ueineit hynny. Bryssyaỽ a wnaethant
dracheuyn y geissaỽ ruuein. o ulaen bran ac
adaỽ gwyr germania. Ac gwedy caffel o
beli y chwedyl hỽnnỽ. Sef a oruc ef a|e lu
y pydyaỽ y myỽn glyn dyrys  oed
ar eu ford. A phan doeth gwyr ruuein. tran+
oeth yr glyn hỽnnỽ. Sef y gwelynt y 
glyn yn echtywynygu gan yr heul y
ar arueu y gelynyon. A chymraỽ a|wna+
ethant o tebygu mae bran a|e lu oed yn|y
ragot. Ac yna gwedy y kyrchu o beli wynt
yn diannot gwasgaru a|oruc gwyr ruuein.
yn diaruot a fo yn waradỽydus. A|e hym+
lit a|wnaeth y bryttanneit yn greulaỽn
tra parhaỽys y dyd gan wneuthur aer+
ua trom o·nadunt. A chan budugolaeth
yd aeth at Bran y uraỽt a oed yn eisted
ỽrth ruuein. A gwedy eu dyuot ygyt dech+
reu ymlad ar dinas a briwaỽ y muroed
a dyrchauel crogwyd rac bron y caer a
menegi udunt y crogynt y gỽystlon
yn diannot ony rodynt y dinas a dyfot