Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 45 – tudalen 255

Brut y Brenhinoedd

255

y gantaỽ. Namyn kymryt y ford gan uaỽr
urys partha* a chernyỽ yny doeth hyt ar afon
camlan y lle yd oed uedraỽt yn|y arhos gan
 uedylyaỽ uot well gantaỽ y lad yno neu
ynteu a orffei nogyt fo o le y le yn waradỽ+
ydus hỽy no hynny. yd oed hagen etwa
gantaỽ o|e lu. Chwe gwyr. A chwe chan wyr
a thri ugein mil. Ac o hynny y gwnaeth chwe
bydin. Ac ym pob bydin. chwe gwyr a|thri
ugeint. A chwechant a chwe mil. A|tywysso+
gyon arnadunt. Ac ar nyt aeth yn|y bydin+
oed. Gadel lleng o wyr dethol y gyt ac ef e
hun. Ac addaỽ a wnaeth o|r goruydhei y
paỽb eur ac aryant a daoed ereill. Ac erchi
udunt o un uryt seuyll y gyt ac ef yn erbyn arthur.
AC o|r parth arall Gossot a oruc arthur y
lu ynteu yn naỽ bydin a thywyssogy+
on arnadunt. Ac annoc y paỽb llad y pagany+
eit heb uedyd arnadunt a dugassei y bradỽr
ysgymun gan uedraỽt y geissaỽ digyuo+
ethi y ewythyr. A dywedut a wnaeth hefyt
y llu a welỽch chwi racỽ o amraual ynyssed
yd henyt*. Ac aghyfrỽys ynt ar ymlad. A|ch+
yneuin yỽch chwitheu o peunydaỽl ymlad.
Ac ỽrth hynny ny allant seuyll yn aỽch erbyn.