Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 45 – tudalen 14

Brut y Brenhinoedd

14

dy daruot teruynu yr ymadraỽd hỽnn+
ỽ uuudhau yr holl gynnulleitua y hyn+
ny a|dỽyn y brenhin y perued y niuer ac y
dodet pandrasus y myỽn cadeir oruchel ual
y dylyei urenhin. Ac gỽedy gwelet gogy+
uadaỽ y angheu attep a wnaeth yn|y wed
hon Canys tynghetuen an rodes ni yn|ych
llaỽ chwi; Dir yỽ y mi wneuthur aỽch ew+
yllis chwi ac aỽch mynnu rac colli o·ho+
naf uym muched yr hon nyt oes a uo 
gwerthuorach no hi. A chet boet gỽrthỽ+
yneb genhyf ui rodi uy merch Eissoes
mi a|e rodaf yr gwas ieuanc clotuaỽr hỽn
a|henỽ o etiued priaf urenhin tro. ac anthi+
ses. Ar bonhed yssyd yndaỽ ynteu yn 
blodeuaỽ mal y gwelir yn amlỽc a phỽ+
y a|allei rydhau gwyr tro o|r hir geithi+
wet hon yn gystal a|hỽn ac achos hynny
mi a|rodaf uym merch idaỽ ac eur ac a+
ryant yn llawen a llogeu a phob peth
o|r a uo reit ỽrthunt ac o|r byd gwell g*
genhỽch trigyaỽ y gyt a|gwyr groec
mi a rodaf trayan uyng kyuoeth yỽch
o|e gyuanhedu ac ony mynỽch namyn
mynet ymdeith mal y bo hyfrydach